Standplaatsen (APV)

Wanneer u als ondernemer, bedrijf of instelling gebruik wilt maken van een standplaats op basis van een algemene plaatselijke verordening, dan moet u hiervoor een vergunning aanvragen.

Hoe vraag ik een standplaatsvergunning aan?

Een standplaatsvergunning vraagt u schriftelijk aan door een verzoek te sturen naar:

Gemeente Zwijndrecht
t.a.v. Afdeling Gemeentewinkel
Postbus 15
3330 AA Zwijndrecht

U stuurt met uw aanvraag het volgende mee:

  • Een uittreksel van de Kamer van Koophandel
  • De HBD-pas (de pas van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel)
  • Een geldig verzekeringsbewijs
  • Een geldig legitimatiebewijs
Wanneer heb ik een standplaatsvergunning nodig?

U heeft een standplaatsvergunning nodig wanneer u als ondernemer, bedrijf of instelling handel wilt bedrijven op een standplaats in Zwijndrecht.

Hoe lang duurt het voordat ik mijn vergunning heb?

Binnen 6 weken hoort u of u de vergunning krijgt. U krijgt de vergunning thuisgestuurd.

Welke artikelen mag ik verkopen?

Er wordt per aanvraag gekeken welke artikelen u mag verkopen.

Hoe lang is mijn standplaatsvergunning geldig?

U moet de vergunning jaarlijks opnieuw aanvragen.

Hoe zeg ik mijn standplaats op?

U zegt uw standplaats op door het ingevulde “Opzegformulier Standplaats” op te sturen naar: Gemeente Zwijndrecht T.a.v. Afdeling Gemeentewinkel Postbus 15 3330 AA Zwijndrecht. Het formulier “Opzegformulier Standplaats” zit bij uw vergunning.

Kosten

De kosten voor het in behandeling nemen van een aanvraag, kunt u vinden in de legesverordening, onder 'Diversen' (Hoofdstuk 1.19)

Daarnaast betaalt u precariokosten per ingenomen m2 standplaats. Bekijk de huidige tarieven.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de afdeling Gemeentewinkel via telefoonnummer 14 078 of per mail via gemeente@zwijndrecht.nl