Standplaatsen (APV)

Naast vaste winkels en horeca zijn er ook mogelijkheden voor warenmarkten en standplaatsen. Voor standplaatsen zijn regels uitgewerkt in het "Standplaatsenbeleid Gemeente Zwijndrecht".

In de gemeente Zwijndrecht zijn 3 plaatsen aangewezen waar een klein aantal standplaatsen is toegestaan. Daarnaast zijn er 2 plekken voor een seizoenstandplaats (van oktober tot januari).

Bekendmaking vrijkomende standplaats

Er zijn op dit moment tijdelijk twee plaatsen beschikbaar op woensdag, aan de Kromme Nering in Heerjansdam. Bijvoorbeeld voor de branches: aardappels-groente-fruit; noten en zuidvruchten. Belangstellenden kunnen reageren via e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl t.a.v. Team APV.

Standplaatsenbeleid gemeente Zwijndrecht

In het standplaatsenbeleid van de gemeente Zwijndrecht staat welke mogelijkheden er in Zwijndrecht zijn en welke voorwaarden hierbij van toepassing zijn. 

Kosten

Voor het aanvragen van vergunning worden kosten in rekening gebracht (leges). Een vergunning is maximaal 10 jaar geldig. Voor een standplaats wordt jaarlijks een vergoeding (precariobelasting) in rekening gebracht. Dit tarief wordt ieder jaar vastgesteld en gepubliceerd op www.overheid.nl

Hoe zeg ik mijn standplaats op?

Een standplaats kunt u opzeggen door een schriftelijke verklaring te sturen naar gemeente@zwijndrecht.nl. Vervolgens wordt er contact met u opgenomen om de opzegging zo goed moegelijk te regelen. Opgezegde standplaatsen worden weer vrijgegeven voor nieuwe standhouders. Een standplaats is persoonsgebonden en kan niet aan iemand anders worden doorgegeven.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met gemeente@zwijndrecht.nl of bel met 14 078.