Het Lokaal Preventieakkoord

De gemeente Zwijndrecht werkt samen met verschillende partners aan Het Lokaal Preventieakkoord. Met dit akkoord werken we met elkaar aan een gezonde basis voor iedereen.

Een gezonde leefstijl, mentale gezondheid en een rookvrije generatie zijn thema's die voor ons centraal staan, maar ook achterliggende thema's zoals armoede en eenzaamheid komen aan bod. Het Lokaal Preventieakkoord is een aanvulling op wat er lokaal allemaal al gebeurt op het gebied van leefstijl en preventie. In dit akkoord maken we concrete afspraken met elkaar hoe we inwoners, partners, organisaties nog meer en beter kunnen bewegen naar een gezondere samenleving. Een mooi gedragen akkoord ontwikkelen, dat kunnen we niet alleen. Samen met bevlogen partners, ondernemers, instellingen willen we een gezamenlijk akkoord neerzetten waar we met elkaar achter staan en voor gaan. Samen gaan we voor een gezondere samenleving!

Sluit u ook aan?

Een gezonde basis voor iedereen betekent ook een gezonde basis voor bedrijven, organisaties en instellingen. Een fitte werknemer functioneert tenslotte niet thuis alleen beter, maar ook op de werkvloer. Zo is er minder ziekteverzuim en gaat de productiviteit omhoog. We gaan hierover graag het gesprek met u aan. Waar loopt u tegenaan als het gaat om de gezondheid van uw werknemers? Of wilt u binnen uw bedrijf graag meer doen aan gezonde voeding in een bedrijfskantine of werknemers ondersteunen bij bijvoorbeeld financiële vraagstukken? Wellicht kunnen wij u daarin ondersteunen. We kunnen hierover samenwerkingsafspraken opnemen in het preventieakkoord, zodat we onze gezondheidsdoelen ook met elkaar waar kunnen maken.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Ook als u als organisatie iets wilt betekenen voor de gezondheid van inwoners binnen de gemeente Zwijndrecht, bijvoorbeeld via verenigingen of scholen of andere maatschappelijke instellingen, kunt u meedoen aan Het Lokale Preventieakkoord. Wij brengen u dan graag in contact met andere betrokken partijen.

In gesprek

Bent u benieuwd hoe we samen de gezondheid van u en uw werknemers kunnen verbeteren? En wilt u samen met ons werken aan een gezonde basis voor iedereen? Neem dan contact op met Siwoh van Soolen door te mailen naar s.van.soolen@zwijndrecht.nl.

Aanvraag stimuleringsbudget

Heeft u een idee dat bijdraagt aan de gezondheid van inwoners van Zwijndrecht? U kunt een aanvraag indienen voor een stimuleringsbudget uit het Lokaal Preventieakkoord. De eerstvolgende deadline hiervoor is 31 mei 2023. Lees hier meer over de voorwaarden en criteria.

Download hier het aanvraagformulier