Het Lokaal Sport- en Beweegakkoord

Sport is meer dan bewegen! Het is een basis voor gezondheid, mentale weerbaarheid, sociale activiteiten, vorming en kan ook zorgen voor een veilige omgeving. We willen er in Zwijndrecht samen voor zorgen dat iedereen mee kan doen. Ongeacht leeftijd, beperking, overtuiging en afkomst!

Sport verbindt Zwijndrecht

In Zwijndrecht willen we dat iedereen kan bewegen op een manier die bij hem of haar past. We willen iedereen deze kans bieden en eventuele drempels zoveel mogelijk wegnemen. Daarom hebben sportverenigingen, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en gemeente gewerkt aan een gezamenlijk Sport- en Beweegakkoord. In dit akkoord is vastgelegd op welke manier we hier met elkaar voor willen zorgen. De krachten zijn gebundeld om dit doel te bereiken. De acties en ideeën van ruim 80 organisaties, met verschillende achtergronden, vormen de basis voor het Lokaal Sport- en Beweegakkoord en hebben afgelopen jaren geleid tot wel 40 activiteiten. Het leeft en alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat het ook blíjft leven. De verschillende activiteiten die zijn ontstaan en opgezet langs deze ambities:

  1. Iedereen beweegt!
  2. Geef ruimte voor beweging
  3. Bewegen is veilig 
  4. Jong geleerd is oud gedaan
  5. Samen staan we sterker
  6. Bewegen is gezond

Download Lokaal Sport- en Beweegakkoord

Sport versterkt Zwijndrecht

Alle gezamenlijkel lokale inspanningen, zoals hierboven benoemd, hebben er voor gezorgd dat sport in Zwijndrecht definitief op de kaart is gezet. Alle lokale inspanningen én successen zijn niet onopgemerkt aan het Rijk voorbijgegaan. Waar vroeger ‘sport en bewegen’ werd in overheidsland werd gezien als instrument om  doelstellingen te bereiken, wordt ‘sport en bewegen’ als een belangrijk onderdeel binnen het gezondheidsbeleid en als spil voor een gezonde generatie in 2040: weerbare, gezonde mensen die opgroeien, leven, werken en wonen in een gezonde leefomgeving met een sterke sociale basis. Daarom blijft het Sportakkoord belangrijk en willen wij het succes, net als het Rijk voortzetten. Het zogenoemde Sportakkoord 2.0. We focussen daarbij nog steeds op de 6 ambities, zoals hierboven genoemd, maar voegen daar drie ambities aan toe: 

  • - We verbeteren het fundament en gaan voor nog krachtigere sportverenigingen, waarbij geldt dat de voorwaarde om te sporten op orde zijn. En dan bedolene we: organisatie, cultuur, normen, waarden en passende voorzieningen. 
  • - Het vergroten van het bereik. We willen meer inwoners aan het bewegen krijgen. Zorgen voor meer kansengelijkheid, organiseren van een passend aanbod, prikkelen van de vraag ernaar, inwoners inspireren zoals succes van topsporters, lokale acties en activiteiten opschalen naar andere (sport)partijen en wijken. 
  • - We willen met sport en bewegen een bijdrage leveren aan: inclusie, gezondheid, integratie, opgroeien. En zorgen voor meer plezier, inspiratie, zingeving, bijdragen aan eenzaamheid, kansengelijkheid. 

Vooralsnog verandert dit niets aan de wijze waarop we tot nu toe hebben gewerkt. Wel dragen deze ambities bij om sport en bewegen als speerpunt breed als beleid op te nemen.

Meer informatie over het lokaal sport- en preventieakkoord vindt u op: 

www.beleefzwijndrecht.nl

 

Logo- web