Zorg, geld en jeugd

Heeft u hulp nodig? Lees wie u in Zwijndrecht kan helpen.

 • Adviespunt Scheiden, Kind en Ouderschap

  Heb je vragen over scheiden en wil je antwoord op al je vragen? Kom dan naar het spreekuur van Adviespunt Scheiden Kind en Ouderschap (SKO). Een deskundige denkt met je mee.

 • Bureau Sociaal Raadslieden

  Heeft u een vraag over geld of heeft u juridische problemen, dan kunt u terecht voor hulp bij Bureau Sociaal Raadslieden. Hier kunt u informatie en advies krijgen over wetten en regelingen.

  Ook wanneer u hulp nodig heeft bij het invullen van formulieren, het opstellen van een bezwaarschrift of wanneer u vastloopt bij instanties, dan kunt u hier terecht.

 • Dak- en thuislozen

  Bent u inwoner van Zwijndrecht en dreigt u dakloos te worden? Of bent u al dak- of thuisloos? Dan kunt u terecht voor hulp, advies en begeleiding bij het Vivera Sociaal Wijkteam en Toegangspoort Nieuwe Start.

 • Het Lokaal Preventieakkoord

  De gemeente Zwijndrecht werkt samen met verschillende partners aan Het Lokaal Preventieakkoord. Met dit akkoord werken we met elkaar aan een gezonde basis voor iedereen.

 • Hulp voor gedupeerden van de toeslagenaffaire

  De Belastingdienst heeft bij veel ouders kinderopvangtoeslag onterecht teruggevraagd. Dit staat bekend als de ‘toeslagenaffaire’.

 • Ik word 18, wat moet ik regelen?

  Gefeliciteerd, je bent bijna 18 jaar! Als je 18 wordt verandert er veel in je leven. Je wordt zelf verantwoordelijk voor een aantal zaken. Er moeten ook dingen geregeld worden; begin op tijd met voorbereiden. Wat je moet regelen? Op deze pagina hebben we die informatie voor je op een rij gezet.

 • Inwonersadviesraad Zwijndrecht

  Krijgen inwoners de hulp die ze nodig hebben? Kan iedereen in Zwijndrecht meedoen in de maatschappij? Dit zijn vragen waar de inwonersadviesraad zich mee bezig houdt. De inwonersadviesraad is onafhankelijk en adviseert de gemeente over bijvoorbeeld jeugdhulp, armoede en zorg.

 • Jeugdstem

  Jeugdstem is de organisatie van vertrouwenspersonen in de jeugdzorg. Het is onze missie om de stem van kinderen, jongeren, ouders en pleegouders duidelijk te laten doorklinken in de jeugdzorg. Iedereen die te maken heeft met jeugdzorg en daar vragen over heeft, kan bij Jeugdstem terecht. Voor informatie, advies of ondersteuning.

 • Kind & Jeugd

  Hier vindt u informatie over leerlingenvervoer, Gezonde jeugd en gezonde toekomst en onderwijs in Zwijndrecht.

 • Mantelzorg Zwijndrecht

  Mantelzorgers zijn mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een chronisch ziek, gehandicapt of hulpbehoevend persoon uit hun omgeving.

 • Meldpunt Wmo & Jeugd

  Bij dit meldpunt kunt u terecht als u vastloopt in de zorg, maar ook als u er niet uitkomt met de gemeente, een hulpverlener of instelling.

 • Minimaregelingen

  Heeft u een laag inkomen? Dan komt u misschien in aanmerking voor een financiële bijdrage van de gemeente. Op deze pagina vindt u een overzicht van alle bijdragen voor mensen met een laag inkomen. Komt u er niet uit? Neem dan contact op met de Sociaal Raadslieden van de gemeente. Zij helpen u graag.

 • Samen tegen geldzorgen

  Heeft u hulp nodig bij geldzaken? Of weet u niet goed hoe u elke maand moet rondkomen? De gemeente biedt op verschillende manieren hulp. Op deze pagina leest u hier meer over.

 • Senioren

  Met pensioen, wat moet ik regelen? Voor veel mensen verandert er een hoop rond de leeftijd van 66 jaar. U bent al met pensioen, u gaat binnenkort met pensioen of u blijft nog even doorwerken. Om u vroegtijdig te informeren over de veranderingen in deze nieuwe levensfase, willen wij u graag wat tips meegeven.

 • Sociale Dienst Drechtsteden

  De Sociale Dienst Drechtsteden helpt inwoners die financiële problemen hebben, zonder werk zitten en/of ondersteuning nodig hebben om zelfstandig te kunnen wonen, leven of werken.

 • Vivera Sociaal Wijkteam

  Voor kleine of grote vragen over jeugd, relaties, gezondheid, werk, geldzaken, wonen, mantelzorg, activiteiten. Het Vivera Sociaal Wijkteam helpt u graag.

 • Vrijwilligers

  Bent u vrijwilliger? Wilt u vrijwilliger worden? Of heeft u vrijwillige hulp of ondersteuning nodig? Op deze pagina vindt u meer informatie.

 • Zorg en ondersteuning via de Wmo

  Wij vinden het belangrijk dat inwoners zelfstandig kunnen blijven wonen en mee kunnen doen aan activiteiten. De gemeente Zwijndrecht is verantwoordelijk voor de maatschappelijke ondersteuning van inwoners (Wmo). Heeft u moeite met deelnemen aan de samenleving? Of problemen met zelfstandig leven? Dan kunt u hulp vragen via maatschappelijke ondersteuning.