Zorg, geld en jeugd

 • Adviespunt Scheiden, Kind en Ouderschap (SKO)

  Maakt u zich zorgen over uw relatie en het ouderschap? Scheiden met kinderen is een grote stap. Goede informatie en hulp kan stress en spanning helpen voorkomen. Heeft u hulp nodig? De collega's van het Adviespunt SKO weten veel over scheiden en helpen u graag met uw vragen.

 • Bureau Sociaal Raadslieden

  Heeft u een vraag over geld of heeft u juridische problemen? U kunt met uw vragen en voor hulp terecht bij Bureau Sociaal Raadslieden. Ook helpen zij u met informatie en advies over wetten en regelingen.

 • Dak- en thuislozen

  Bent u inwoner van Zwijndrecht en dreigt u dakloos te worden? Of bent u al dak- of thuisloos? Dan kunt u terecht voor hulp, advies en begeleiding bij het Vivera Sociaal Wijkteam en Toegangspoort Nieuwe Start.

 • Het Lokaal Preventieakkoord

  De gemeente Zwijndrecht werkt samen met verschillende partners aan Het Lokaal Preventieakkoord. Met dit akkoord werken we met elkaar aan een gezonde basis voor iedereen.

 • Het Vivera Sociaal Wijkteam

  Het Vivera Sociaal Wijkteam bestaat uit mensen die werken in de zorg en hulpverlening. Zij weten wat er in onze gemeente allemaal mogelijk is op het gebied van zorg, welzijn, wonen en inkomen. Het team helpt u graag als u even geen oplossing ziet voor uw probleem. Samen kunt u kijken wat mogelijk is om uw probleem op te lossen.

 • Ik word 18, wat moet ik regelen?

  Gefeliciteerd, je bent bijna 18 jaar! Als je 18 wordt verandert er veel in je leven. Je wordt zelf verantwoordelijk voor een aantal zaken. Er moeten ook dingen geregeld worden; begin op tijd met voorbereiden. Wat je moet regelen? Op deze pagina hebben we die informatie voor je op een rij gezet.

 • Inwonersadviesraad Zwijndrecht

  Krijgen inwoners de hulp die ze nodig hebben? Kan iedereen in Zwijndrecht meedoen in de maatschappij? Dit zijn vragen waar de inwonersadviesraad zich mee bezig houdt. De inwonersadviesraad is onafhankelijk en adviseert de gemeente over bijvoorbeeld jeugdhulp, armoede en zorg.

 • Jeugdstem

  Jeugdstem is de organisatie van vertrouwenspersonen in de jeugdzorg. Iedereen die te maken heeft met jeugdzorg en daar vragen over heeft, kan bij Jeugdstem terecht. Voor informatie, advies of ondersteuning.

 • Kind & Jeugd

  Hier vindt u informatie over leerlingenvervoer, Gezonde jeugd en gezonde toekomst en onderwijs in Zwijndrecht.

 • Mantelzorg Zwijndrecht

  Mantelzorgers zijn mensen die voor een lange tijd zorgen voor iemand uit hun omgeving die chronisch ziek of gehandicapt is en veel hulp nodig heeft.

 • Meldpunt Wmo & Jeugd

  Bij dit meldpunt kunt u terecht als u vastloopt in de zorg, maar ook als u er niet uitkomt met de gemeente, een hulpverlener of instelling.

 • Minimaregelingen

  Heeft u een laag inkomen? Dan komt u misschien in aanmerking voor een financiële bijdrage van de gemeente. Op deze pagina vindt u een overzicht van alle bijdragen voor mensen met een laag inkomen.

 • Samen tegen geldzorgen

  Heeft u hulp nodig bij geldzaken? Of weet u niet goed hoe u elke maand moet rondkomen? De gemeente biedt op verschillende manieren hulp. Op deze pagina leest u hier meer over.

 • Senioren

  Met pensioen, wat moet ik regelen? Voor veel mensen verandert er een hoop rond de leeftijd van 66 jaar. U bent al met pensioen, u gaat binnenkort met pensioen of u blijft nog even doorwerken. Om u vroegtijdig te informeren over de veranderingen in deze nieuwe levensfase, willen wij u graag wat tips meegeven.

 • Sociale Dienst Drechtsteden

  De Sociale Dienst Drechtsteden helpt inwoners die problemen hebben met geld en inkomen, zonder werk zitten en hulp nodig hebben om zelfstandig te kunnen wonen, leven of werken. De Sociale Dienst Drechtsteden werkt voor alle gemeenten in de Drechtsteden en dus ook voor inwoners van Zwijndrecht.

 • Toeslagenaffaire

  De Belastingdienst heeft bij veel ouders kinderopvangtoeslag onterecht teruggevraagd. Dit staat bekend als de ‘toeslagenaffaire’. Bent u als ouder getroffen door de toeslagenaffaire? Dan kunt u via de Sociale Dienst Drechtsteden hulp krijgen.

 • Vrijwilligers

  Bent u vrijwilliger? Wilt u vrijwilliger worden? Of heeft u vrijwillige hulp of ondersteuning nodig? Op deze pagina vindt u meer informatie.

 • Zorg en ondersteuning via de Wmo

  Wij vinden het belangrijk dat inwoners zelfstandig kunnen blijven wonen en mee kunnen doen aan activiteiten. De gemeente Zwijndrecht is verantwoordelijk voor de maatschappelijke ondersteuning van inwoners (Wmo). Heeft u moeite met deelnemen aan de samenleving? Of problemen met zelfstandig leven? Dan kunt u hulp vragen via maatschappelijke ondersteuning.