Aanvraagformulier Lokaal Preventieakkoord

Aanvraagformulier

Eenmalige subsidie initiatief Lokaal Preventieakkoord

Let op! Alleen complete aanvragen worden in behandeling genomen.Project/activiteit: ……………………………………………………………………………………………………………

Uitvoeringsperiode: ……………………………………………………………………………………………………………

Contactgegevens

Naam organisatie: ……………………………………………………………………………………………………………

Correspondentieadres: ……………………………………………………………………………………………………………

Postcode en woonplaats: ……………………………………………………………………………………………………………

Telefoonnummer: ……………………………………………………………………………………………………………

Naam contactpersoon: ……………………………………………………………………………………………………………

Emailadres: ……………………………………………………………………………………………………………

IBAN: ……………………………………………………………………………………………………………

Ten name van: ……………………………………………………………………………………………………………

Gevraagd budget: ……………………………………………………………………………………………………………Activiteitenplan

Naam activiteitDatum activiteitVerwacht aantal deelnemersPlaats van de activiteitOmschrijving activiteitBegroting

Uitgaven


Inkomsten

Omschrijving


Bedrag

Omschrijving

Bedrag
Totaal uitgavenTotaal inkomsten
OndertekeningNaam: ……………………………………………………………………………………………………………

Functie: ……………………………………………………………………………………………………………Datum: ……………………………………………………………………………………………………………Handtekening: ……………………………………………………………………………………………………………Uw aanvraag kunt u indienen via s.van.soolen@zwijndrecht.nl

Uiterlijk 1 maand na de deadline ontvangt u van ons bericht in de vorm van toezegging, afwijzing of advies.