Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

U kunt kwijtschelding aanvragen als u een laag inkomen en weinig vermogen heeft. U hoeft dan geen of minder belasting te betalen. Kwijtschelding vraagt u online aan bij de Digitale Belastingbalie (DigiD nodig).

DigiD-logo Aanvragen  

Vragen? Bel 14 078 (maandag tot en met vrijdag: 08.30 - 17.00 uur)

Schriftelijk regelen

Schriftelijk kwijtschelding aanvragen kan ook. Hiervoor gebruikt u het formulier Kwijtschelding gemeentelijke belastingen (pdf 82 kB). Stuur het naar:

Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden
Postbus 8
3300 AA Dordrecht

Wat u moet weten
 • vraag zo snel mogelijk kwijtschelding aan. Wij kunnen geen kwijtschelding meer verlenen aan een aanslag die u langer dan 3 maanden geleden betaald heeft
 • per aanslag kunt u 1 keer kwijtschelding aanvragen. Als uw aanvraag is afgewezen, kunt u niet opnieuw een aanvraag doen
Wanneer recht op kwijtschelding (normbedragen)

Of u recht heeft op kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen, hangt af van uw financiële situatie. Wij kijken naar uw inkomen en vermogen. Hiervoor gelden normbedragen. Zit u iets boven een normbedrag, vraag de kwijtschelding dan wel aan. Want misschien komt u toch in aanmerking.

Normbedrag voor inkomen

​​U woont alleen: 

 • u bent tussen de 21 jaar en de AOW-leeftijd: € 1.195,66
 • u heeft de AOW-leeftijd: € 1.421,25

 

U bent getrouwd of woont samen, uw gezamenlijke inkomsten: 

 

 • u bent beiden tussen de 21 jaar en AOW-leeftijd: € 1.708,08 
 • u heeft beiden AOW-leeftijd: € 1.939,44
 • 1 van beiden heeft de AOW-leeftijd, 1 van beiden is tussen de 21 jaar en de AOW-leeftijd: € 1.934,44
 • u bent een alleenstaande ouder: € 1.195,66

Normbedrag voor vermogen 

Onder vermogen verstaan we alles wat u bezit behalve uw huis en auto. Vermogen is bijvoorbeeld:

 • geld op uw bankrekening 
 • aandelen
 • een tweede huis
 • spullen

Voor motorvoertuigen geldt een aparte norm. Uw voertuig mag niet meer dan € 3.350,- waard zijn. Is er overwaarde op uw huis, dan kunt u ook geen kwijtschelding krijgen. Dit berekenen we door de hypotheekschuld af te trekken van de WOZ-waarde.

 

U woont alleen: 

 • u bent geboren in of na 1935: € 3.441,00
 • geboren voor 1935: € 6.933,00

U bent getrouwd, geregistreerd partner of woont samen:

 • beiden geboren in of na 1935: € 4.572,00
 • 1 van beiden geboren voor 1935, de ander in 1935 of erna: € 8.035,00
 • beiden geboren voor 1935: € 11.385,00
 • u ben alleenstaande ouder: € 4.437,00
Na uw aanvraag
 • wij beoordelen of u recht heeft op kwijtschelding. Daarvoor kijken we naar het inkomen en vermogen van u en uw eventuele huisgenoten. Met het aanvragen van kwijtschelding gaat u ermee akkoord dat wij dit geautomatiseerd toetsen, voor dit jaar en de komende jaren
 • soms moet u aanvullende informatie opsturen. We nemen contact op als dat nodig is
 • u krijgt uiterlijk binnen 90 dagen nadat u kwijtschelding heeft aangevraagd een beschikking. Hierin staat wat we hebben besloten. Het kan zijn dat u dan nog (een deel) van de gemeentelijke belastingen moet betalen
 • krijgt u kwijtschelding toegewezen, dan hoeft u dit het jaar erna niet opnieuw aan te vragen. Wij toetsen automatisch of u nog steeds recht heeft op kwijtschelding