Bureau Sociaal Raadslieden

Sociaal Raadslieden geven informatie en advies over bestaande wetten en regelingen. Zij kunnen u ondersteunen bij het ondernemen van bepaalde stappen, helpen met het opstellen van brieven en bezwaarschriften en bemiddelen bij problemen met instanties. Zij geven ook hulp bij het invullen van formulieren, of wijzen u de weg naar andere instanties of hulpverleners.

Verder beschermen zij uw privacy, u kunt namelijk op anonieme basis gebruik maken van de diensten. Sociaal Raadslieden brengen voor hun werkzaamheden geen geld in rekening.

Waarvoor kunt u terecht?

U kunt terecht met vragen over onder andere:

  • Uitkeringen/sociale zekerheid (zoals bijstand, WW, WIA, kinderbijslag, AOW);
  • Vreemdelingenrecht (waaronder verblijfsvergunning, visa, gezinshereniging);
  • Personen- en familierecht (bijvoorbeeld naamswijziging, gezag, echtscheiding en alimentatie);
  • Belastingen / Toeslagen;
  • Schulden / Beslagvrije voet;
  • Arbeids- en ontslagzaken;
  • Consumentenzaken.
Hoe maak ik een afspraak?

Het bureau werkt uitsluitend op afspraak. Heeft u een vraag, een probleem of wilt u meer informatie? De Sociaal Raadslieden zijn bereikbaar op telefoonnummer (078) 770 3720 op dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 08.30 en 12.00 uur en dinsdagmiddag van 13.30 - 15.30 uur. Indien mogelijk, geven de Sociaal Raadslieden u direct antwoord op uw vraag. U kunt het Bureau Sociaal Raadslieden ook per e-mail bereiken via sociaalraadslieden@zwijndrecht.nl

De spreekuren

U wordt uitgenodigd voor een spreekuur, als de Sociaal Raadslieden uw vraag telefonisch niet kunnen beantwoorden. Er is geen wachtlijst. U kunt meestal nog in dezelfde week terecht. De meeste vragen worden tijdens het spreekuur afgehandeld.

De spreekuren op afspraak vinden plaats in het gemeentehuis op:

  • Dinsdag en donderdag van 8.30 tot 12.00 uur en van 12.30 tot 16.00 uur.
  • En op vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.