Minimaregelingen

Heeft u een laag inkomen? Dan komt u misschien in aanmerking voor een financiële bijdrage van de gemeente. Op deze pagina vindt u een overzicht van alle bijdragen voor mensen met een laag inkomen. Komt u er niet uit? Neem dan contact op met de Sociaal Raadslieden van de gemeente. Zij helpen u graag.

De komende tijd volgen op deze pagina nog meer regelingen. We verwachten dat het overzicht begin april compleet is.

  • Persoonlijk MinimaBudget

    Komt u vaak geld tekort? Dan kunt u misschien financiële hulp krijgen in de vorm van een persoonlijk minimabudget. Dat is geld van de gemeente dat u mag uitgeven aan dingen die u nodig heeft.

  • Bijzondere bijstand

    Bijzondere bijstand is geld van de gemeente voor mensen met een laag inkomen. U kunt dit ontvangen als gift of als lening. Het is bedoeld voor dingen die u écht nodig heeft, maar die u niet zelf kunt betalen. Bijvoorbeeld voor het betalen van medicijnen of voor een verhuizing.

  • Tegemoetkoming eigen bijdrage kinderopvang

    Voor de kosten van de kinderopvang kunt u bij de Belastingdienst kinderopvangtoeslag aanvragen. Bij een laag inkomen kunt u ook nog geld van de gemeente krijgen.