Afvalstoffenheffing

Ieder jaar betaalt u afvalstoffenheffing. Zo betaalt u mee aan de kosten voor het ophalen en verwerken van uw huisvuil. U ontvangt meestal eind februari een aanslag via mijn.overheid.nl of via de post. U kunt uw aanslag ook online bekijken in de Digitale Belastingbalie. 

DigiD-logo Aanslag bekijken   

Vragen? Bel 14 078 (maandag tot en met vrijdag: 08.30 - 17.00 uur)

Kosten

Afvalstoffenheffing bestaat uit 2 delen: een vast deel (basistarief) en een variabel deel (recycle-tarief). Het vaste deel is een vast bedrag op basis van het aantal personen in uw huishouden. Dit bedrag vindt u terug op de aanslag van dit belastingjaar. 

Het aantal keren dat u restafval aanbiedt, bepaalt het variabele deel. Dit bedrag staat op uw aanslag van het volgende belastingjaar en betaalt u dus achteraf. U heeft dan 2 incasso's naast elkaar lopen:

 • 1x voor de aanslag van het betalingsjaar en
 • 1x de aanslag voor afvalstoffen van het jaar ervoor

Vast deel (basistarief)

Ieder huishouden betaalt een vast bedrag van € 308,88. Het maakt niet uit met hoeveel mensen u woont.

Variabel deel (recycle-tarief)

U betaalt alleen voor restafval. 

Gratis mag u op de daarvoor bestemde mogelijkheden aanbieden:  

 • groenafval (GFT)
 • plastic, blik en drankkartons (PBD)
 • glas en
 • oud papier en karton 

Maakt u gebruik van een ondergrondse container? Dan betaalt u per keer dat u de klep van de container opent:

 • per keer voor restafvalzakken tot 30 liter: € 0,85
 • per keer voor restafvalzakken tot 60 liter: € 1,70

Als u een eigen restafvalbak heeft, betaalt u per keer dat u deze aan de weg zet:

 • afvalbak 140 liter (kleine bak): € 3,97
 • afvalbak 240 liter (grote bak): € 6,80

Variabel deel (recycle-tarief) - tegemoetkoming medisch afval

Heeft u de vrijstelling onvermijdbaar medisch afval? Dan betaalt u het vaste deel afvalstoffenheffing + € 54,40 voor het aanbieden van uw restafval. 

Dit staat gelijk aan: 

 • 32 stortingen van 60 liter in een ondergrondse container of 
 • 8 keer laten legen van uw afvalbak

Onder onvermijdbaar medisch afval verstaan wij  bijvoorbeeld incontinentie-, stoma- en dialysemateriaal. Medicijnresten en gebruikte naalden bijvoorbeeld vallen hier niet onder. Deze levert u in bij de apotheek.

Voor deze regeling toont u aan dat u onvermijdelijk medisch afval heeft. Dat kan bewijs van een recente rekening of een pakbon van de apotheek of verzekeraar. Ook een medische verklaring van een arts is voldoende. Uw naam en woonadres moeten wel op 1 van deze documenten staan. 

De regeling vraagt u schriftelijk (pdf 35,8 kB) bij de gemeente aan.

De kosten afvalstoffenheffing in 2023 van 1 januari tot 1 mei:

 • per keer voor restafvalzakken tot 30 liter: € 0,85
 • per keer voor restafvalzakken tot 60 liter: € 0,85

Als u een eigen restafvalbak heeft, betaalt u per keer dat u deze aan de weg zet:

 • afvalbak 140 liter (kleine bak): € 1,98
 • afvalbak 240 liter (grote bak): € 3,40
Wat u moet weten
 • gedurende het jaar kan uw situatie veranderen. Bijvoorbeeld door een verhuizing. Als u in de loop van het jaar verhuist, krijgt u een nieuwe aanslag op uw nieuwe adres. Ieder jaar wordt op 1 januari beoordeeld hoeveel personen er op uw adres wonen. Op basis daarvan ontvangt u uw aanslag gemeentelijke belastingen
 • verhuist u naar een andere gemeente, dan betaalt u afvalstoffenheffing aan de gemeente Zwijndrecht tot en met de maand waarin u verhuist. U krijgt het teveel betaalde geld terug
 • heeft u door een chronische ziekte of handicap veel medisch afval? Dan maakt u waarschijnlijk vaker dan gemiddeld gebruik van de ondergrondse container. U kunt dan de regeling tegemoetkoming medisch afval (pdf 35,8 kB) aanvragen. Met deze regeling betaalt u een vast bedrag aan afvalstoffenheffing. Dat vast bedrag is gelijk aan de kosten voor een gemiddeld huishouden.
 • bedrijven en winkels betalen geen afvalstoffenheffing. Zij sluiten zelf een contract met een afvalinzamelingsbedrijf. Bedrijven die dat niet doen, betalen reinigingsrecht aan de gemeente
Betalen, kwijtschelding en bezwaar