Afvalstoffenheffing

Ieder jaar betaalt u afvalstoffenheffing. Zo betaalt u mee aan de kosten voor het ophalen en verwerken van uw huisvuil. U ontvangt meestal eind februari een aanslag via mijn.overheid.nl of via de post. U kunt uw aanslag ook online bekijken in de Digitale Belastingbalie. DigiD nodig

Vanaf januari 2023 geldt het recycle-tarief binnen de gemeente Zwijndrecht. Dit betekent dat u per aangeboden zak restafval betaalt. 

DigiD-logo Aanslag bekijken   

Vragen? Bel 14 078 (maandag tot en met vrijdag: 08.30 - 17.00 uur)

Kosten

De tarieven voor afvalstoffenheffing 2023:

Vast tarief

 • u woont alleen: € 296,52
 • u woont met meerdere mensen: € 296,52

Per aangeboden zak restafval

Tot 1 mei 2023 

 • restafvalzak 60 liter: € 0,85 
 • restafvalzak 30 liter: € 0,85

Vanaf 1 mei 2023 

 • restafvalzak 60 liter: € 1,70
 • restafvalzak 30 liter: € 0,85

Per aangeboden restafvalbak

Tot 1 mei 2023

 • restafvalbak 140 liter: €1,98
 • restafvalbak 240 liter: €3,40

Vanaf 1 mei 2023

 • restafvalbak 140 liter: €3,97
 • restafvalbak 240 liter: €6,80

Nutsbedrijven betalen precariobelasting voor het gebruik van openbare grond voor kabels en leidingen. De nutsbedrijven rekenen deze belasting door in hun tarieven.

Wat u moet weten
 • gedurende het jaar kan uw situatie veranderen. Bijvoorbeeld door een verhuizing. Als u in de loop van het jaar verhuist, krijgt u een nieuwe aanslag op uw nieuwe adres. Ieder jaar wordt op 1 januari beoordeeld hoeveel personen er op uw adres wonen. Op basis daarvan ontvangt u uw aanslag gemeentelijke belastingen
 • verhuist u naar een andere gemeente, dan betaalt u afvalstoffenheffing aan de gemeente Zwijndrecht tot en met de maand waarin u verhuist. U krijgt het teveel betaalde geld terug
 • bedrijven en winkels betalen geen afvalstoffenheffing. Zij sluiten zelf een contract met een afvalinzamelingsbedrijf. Bedrijven die dat niet doen, betalen reinigingsrecht aan de gemeente
Betalen, kwijtschelding en bezwaar