Heer Oudelands Ambacht - Beethovenlaan

De Beethovenlaan is toe aan een opknapbeurt. In de hele wijk Heer Oudelands Ambacht is sprake van verzakkingen in de openbare ruimte en tuinen. Bepaalde terreinen en woningen zijn hierdoor minder goed toegankelijk. Deze verzakkingen veroorzaken schade aan het straatwerk, de riolering, kabels en leidingen. De openbare ruimte moet daarom worden opgehoogd.

Stand van zaken

Eerder werd besloten dat de Beethovenlaan een gebiedsontsluitingsweg wordt met een 'GOW 30km-inrichting' met gemengd verkeer. Tijdens een raadsvergadering in november vertelden meerdere raadsleden dat ze zich zorgen maken over de gevolgen van fietsers op de rijbaan. De gemeenteraad is daarom opnieuw in gesprek gegaan over het genomen besluiten. Dit gebeurde op dinsdag 26 maart. Tijdens deze vergadering is niets besloten. De gemeenteraad vergadert verder op 16 april.

Pas als er een definitief besluit is genomen, kunnen wij verder met de uitwerking van het plan. De planning schuift hierdoor op. Op deze pagina vindt u actuele informatie.

Wat is er tot nu toe gebeurd?

We zijn gestart met het uitwerken van het nieuwe inrichtingsontwerp voor de hele Beethovenlaan. Daarvoor zijn verschillende gesprekken gevoerd met alle stakeholders, waaronder de bewoners van de Beethovenlaan.

Wat gaat er nog gebeuren?

  • Na het besluit van de gemeenteraad werken we het groenplan en het definitieve ontwerp verder uit. Bewoners van de Beethovenlaan worden uitgenodigd om hierop te reageren.
  • De herinrichting van de Beethovenlaan op het gebied tussen de Molenvliet en de Klarinetsingel staat gepland om in 2025 uitgevoerd te worden.
  • Het resterende deel, vanaf de Klarinetsingel tot de brug over de Devel, is naar verwachting in 2028/2029 aan de beurt, nadat ook de overige fases in de wijk vernieuwd zijn.

Vragen

Heeft u tussentijds nog vragen of opmerkingen? U kunt ons bereiken via hoa@zwijndrecht.nl.