Bestemmingsplan '7e herziening bestemmingsplan Buitengebied, locatie Dorpsstraat 209'

Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf donderdag 7 oktober 2021 gedurende zes weken ter inzage in de publiekshal van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 3, Zwijndrecht. Inzage is mogelijk door een bericht te sturen aan vergunningen@zwijndrecht.nl.