Bouwen, verbouwen en wonen

 • Ruimtelijke plannen

  Informatie over bestemmingsplannen, wijzigingsplannen en omgevingsvergunningen (uitgebreide procedure)

 • Omgevingsvergunning

  Gaat u verbouwen of wilt u iets aanleggen? Via het Omgevingsloket kunt u onder andere (omgevings)vergunningen aanvragen voor bouwen, slopen, aanleggen, kappen.

 • Ruimtelijk beleid en regelingen

  Wilt u meer weten over het ruimtelijke beleid of wilt u een planschadeverzoek of zienswijze indienen dan kunt u op deze pagina meer informatie vinden.

 • Vooroverleg omgevingsvergunning

  U heeft een omgevingsvergunning nodig als u (ver)bouwplannen heeft, iets wilt slopen, een inrit wilt maken. Als u nog niet zeker weet of uw plannen haalbaar zijn, kan het verstandig zijn om een vooroverleg te doen.

 • Monumenten

  Voor een verbouwing van of een wijziging aan een monument moet u een omgevingsvergunning aanvragen.

 • Bouwprojecten

  Hier vindt u een overzicht van alle bouwprojecten in de gemeente Zwijndrecht.

 • Riolering

  De gemeente en het waterschap zijn samen verantwoordelijk voor het inzamelen en zuiveren van het rioolwater.

 • Klacht huurwoning indienen

  Als uw huurwoning in slechte staat van onderhoud is kunt u een woningklacht indienen. Bij achterstallig onderhoud kan de gemeente de eigenaar dwingen om de woonkwaliteit te (laten) herstellen.

 • Bezwaar maken

  Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u daar in veel gevallen bezwaar tegen maken.

 • Woning huren

  Bent u op zoek naar een huurwoning? Neem dan contact op met een woningcorporatie of een particuliere verhuurder.

 • Voorrang op een woning

  Heeft u om medische of sociale redenen met spoed een andere woning nodig? De gemeente geeft bij uitzondering voorrang.

 • Leegstaande woonruimte verhuren

  Bent u eigenaar van een kantoor, school, verzorgings-, of verpleeghuis of hotel, dan kunt u deze eventueel tijdelijk verhuren. Als u tijdelijk wilt verhuren dan gelden verschillende voorwaarden, waaronder het verkrijgen van een vergunning van de gemeente.

 • Nieuwe landelijke subsidieregeling voor woningisolatie

  Goed nieuws voor huiseigenaren! Het Rijk heeft ruim 60 miljoen subsidie beschikbaar gemaakt voor huiseigenaren die energiebesparende maatregelen in huis doorvoeren.

 • Dak- en thuislozen

  Bent u inwoner van Zwijndrecht en dreigt u dakloos te worden? Of bent u al dak- of thuisloos? Dan kunt u terecht voor hulp, advies en begeleiding bij het Vivera Sociaal Wijkteam en Toegangspoort Nieuwe Start.