Bestemmingsplan 'Buizerdstraat 8, Zwijndrecht'

Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan Buizerdstraat 8 en het besluit hogere grenswaarden liggen vanaf 1 mei 2020 tot en met 11 juni 2020 ter inzage in het gemeentehuis van Zwijndrecht. Inzage enkel op afspraak mogelijk door een bericht te sturen aan vergunningen@zwijndrecht.nl