Ontwerpbestemmingsplan 'Bedrijventerreinen Zwijndrecht'

Het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage vanaf 29 december 2023 gedurende zes weken.