Welstandsnota

De welstandsnota bestaat uit gebiedsgerichte, objectgerichte en algemene welstandscriteria. Een gemeentebreed onderzoek en analyses van de gebouwde omgeving hebben geleid tot specifieke gebiedsgerichte criteria op wijk-, buurt-, straat- en zelfs gebouwniveau. Bij de inventarisatie is onderscheid gemaakt tussen drie verschillende waardebepalingen: generieke bebouwing, waardevolle bebouwing en bijzonder waardevolle bebouwing. Voor de meeste plannen is nu voor inzichtelijk gemaakt wanneer een plan voldoet aan redelijke eisen van welstand.

1-7 Beleidsgedeelte

8.1 Maasboulevard

8.2 Wijk Walburg

8.3 Oud Centrum

8.4 Noord

8.5 Molenvliet_Ter Steeghe

8.6 Bakestein

8.7 Rangeerterrein Kijfhoek

8.8 Corridor

8.9 Kort Ambacht

8.10 HOA_Develpark

8.11 Groote Lindt

8.12 Nederhoven

8.13 De Geer

8.14 Buitengebied

8.15 Heerjansdam

9 Objectgerichte welstandscriteria

10. Voorzieningencluster Heerjansdam

Aanvulling welstandsnota: Gebiedsontwikkeling

Bijlage

Dit beeldkwaliteitsplan is een nadere uitwerking van de gemeentelijke Welstandsnota 2014 en geldt als gebiedsgerichte welstandscriteria voor de woningbouwlocatie aan de Sportlaan nabij het voorzieningencluster.