Professor Mekelstraat

Op deze locatie ziet de gemeente kansen om twee verschillende maatschappelijke initiatieven te realiseren; namelijk een logeervoorziening en tiny houses.

In 2011 sloot de MAVO vestiging van het Walburgcollege aan de Professor Mekelstraat haar deuren. De leerlingen gingen over naar het Loket en het pand werd gesloopt. Het terrein kwam leeg te staan en is altijd bestemd gebleven voor bebouwing. Inmiddels zijn er plannen voor het terrein, u leest er meer over op deze pagina. 

Logeervoorziening en tiny houses
Voor het lege terrein in de Professor Mekelstraat ziet de gemeente kansen om twee verschillende maatschappelijke initiatieven te realiseren; namelijk een logeervoorziening en tiny houses. Het gaat om 5 tiny houses voor particuliere bewoning en een vestiging van een logeervoorziening met 10 kamers. Een logeerhuis is voor mensen met die tot rust willen komen en werken aan herstel van bijvoorbeeld een burn-out, relatieproblemen, verlies, psychische problemen of problemen op het werk. Kortom, een gastvrije plek waar mensen maximaal tien dagen kunnen bijkomen. Tiny houses zijn kleine huisjes. Het idee van zo'n klein huisje is om duurzamer, goedkoper en milieuvriendelijker te leven.

Maatschappelijke noodzaak
Voor beide initiatieven is al langere tijd een maatschappelijke noodzaak. Het lege terrein aan de Professor Mekelstraat biedt de kans om beide op relatief korte termijn te realiseren.

Informatiebijeenkomst 12 oktober 2022
De direct omwonenden zijn in september vorig jaar uitgenodigd voor een inloopbijeenkomst op 12 oktober 2022. Wij bedanken de bewoners die aanwezig waren en hun ideeën en zorgen met ons hebben gedeeld. Kon u niet bij de bijeenkomst aanwezig zijn? Wij hebben een lijst met meest gestelde vragen & antwoordenopgesteld. 

Meer informatie?
Lees hier de lijst met vragen en antwoorden. Wij werken deze lijst bij zodra er meer informatie bekend is.

Contact
Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Sanne Zwanenburg, beleidsadviseur Wonen en Zorg via telefoonnummer 14 078. U kunt uw vragen ook mailen naar: mekelstraat@zwijndrecht.nl

Vogelvlucht 06102022 WEBSITE