Kloosstraat - Integraal Kind Centrum (IKC)

De gemeente Zwijndrecht en het bestuur van PIT kinderopvang & onderwijs werken aan een plan om een nieuw Integraal Kind Centrum (IKC) te realiseren aan de Kloosstraat.

Samenvoeging basisscholen

In oktober 2021 zijn de gemeente Zwijndrecht en het PIT bestuur (christelijk basisonderwijs) gestart met het verkennen van ruimtelijke mogelijkheden om een Integraal Kind Centrum (IKC) aan de Kloosstraat in te passen. Dit IKC bestaat uit een samenvoeging van de Margrietschool, de Bron en kinderopvang. Daarnaast wordt op de begane grond aan de Karel Doormanlaan ruimte vrijgehouden voor een maatschappelijke functie, bijvoorbeeld een huisartsenpraktijk.   

Kloosstraat overzichtsfoto

Invulling

De verkenning heeft inmiddels geleid tot een eerste schetsontwerp. Op 22 februari 2023 zijn deze plannen tijdens een inloopavond gepresenteerd en besproken met omwonenden. De deelnemers werd gevraagd naar hun oordeel over het plan, naar suggesties voor de inrichting van het achterliggende gebied en de invulling van het maatschappelijk vastgoed. Hiernaast leest u een overzicht van de meest gestelde vragen en antwoorden.

Onderzoek naar verkeerssituatie

De gemeente Zwijndrecht heeft het adviesbureau SOAB WURX opdracht gegeven om antwoord te geven op een aantal vragen over de toekomstige verkeerssituatie. Voor dit onderzoek zijn onder meer verkeerstellingen gedaan. De verkeersstudie gaat in op de haalbaarheid van de plannen en op de vraag welke aanvullende verkeersmaatregelen nodig zijn om dit alsnog te bereiken. Op pagina 2 van het hoofdrapport wordt de vraagstelling weergegeven. Naast de verkeersmaatregelen in de directe omgeving van de PIT locatie is gekeken naar waar de schoolgaande kinderen wonen. In hoeverre voldoet de verkeerstechniek en verkeersveiligheid op de routes die leerlingen van huis naar school en omgekeerd afleggen? Hier wordt op ingegaan in de bijlage van het rapport.
Lees het onderszoeksrapport en de bijlage. 

Vervolg

Om het plan verder te brengen is uitgebreid onderzoek nodig. Dit onderzoek is op dit moment aan de gang. De opmerkingen van omwonenden zijn belangrijk en worden daarin meegenomen. Na wijziging van het bestemmingsplan kan het ontwerp van het gebouw worden gemaakt. Vooraf organiseren we opnieuw een inloopavond waarbij omwonenden hun inbreng kunnen geven.

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met projectleider Nico Mol via e-mail: n.mol@zwijndrecht.nl