De Energiekrant Zwijndrecht is uit!

De Energiekrant staat boordevol inspirerende tips en informatie over de overstap naar duurzame energie.
Wethouder Jacqueline van Dongen overhandigde de eerste krant aan een inwoner en is blij met de ideeën en verhalen in deze krant. Die laten zien dat wij samen in de regio met inwoners, ondernemers en gemeenten werken aan een energieneutraal 2050.

Foto overhandiging eerste Energiekrant

In de Energiekrant leest u wat er in uw buurt en de regio gebeurt om over te stappen op duurzame energie én wat u zelf kunt doen om de overstap te maken. Duurzame energie is niet alleen groene stroom (uit wind- of zonne-energie), maar ook duurzame warmte voor huizen en gebouwen. Nu verwarmen we de meeste huizen nog met aardgas, maar stap voor stap gaan we daarmee stoppen. Huizen en gebouwen gaan verwarmen met een elektrische warmtepomp of worden aangesloten op een duurzaam warmtenet.

De Energiekrant is voor inwoners, verenigingen en ondernemers. hierin leest u meer over het warmtenet en ziet u mooie voorbeelden van mensen die al aan de slag zijn gegaan. De krant geeft ook tips om uw huis of bedrijf te verduurzamen.

Zo maken we samen de regio Drechtsteden duurzamer en werken we toe naar een energieneutrale regio in 2050. Dan gebruiken we alleen nog duurzame energie die we ook zoveel mogelijk in de regio opwekken.

Lees hier de krant online