Aanpak 'Geldzorgen werken door op de werkvloer'

In de aanpak 'Geldzorgen werken door op de werkvloer' ligt de focus op bewustwording creëren bij werkgevers over de invloed van geldzorgen op medewerkers. We willen mogelijke knelpunten die u hierin ervaart wegnemen zodat u de hulp kunt bieden aan uw medewerkers die bij hen past.

Wat bieden we concreet aan?

  1. Een centraal telefoonnummer en e-mailadres voor werkgevers EN werknemers met concrete hulpvragen.
  2. Een dialoogsessie op 5 september en een impactsessie op 24 oktober waarin u met medewerkgevers in gesprek gaat over geldzorgen op de werkvloer, uw vragen en ook uw successen daarin. Bovendien voorzien wij u van de benodigde informatie om succesvol hulp te kunnen bieden als zich geldzorgen voordoen bij uw werknemers.
  3. De mogelijkheid tot deelname aan de training Geldzorgen de Baas gegeven door Moedige Dialoog Nederland.

Wat levert dat op?

  1. Mogelijkheid tot het uitwisselen van uw ervaringen met andere werkgevers, de gemeente en Sociale Dienst Drechtsteden waarin uw wensen en behoeften centraal staan.
  2. Concrete handvatten om succesvoller geldzorgen te signaleren, het gesprek aan te gaan en hulp te bieden.
  3. Uiteindelijk resulterend in een verlaagd verzuim, minder risico op bedrijfsdiefstallen en meer tevreden medewerkers.

Aanmelden dialoogsessie en impactsessie

De dialoogsessie is dinsdag 5 september van 09.00-12.00 uur. Locatie: Meeting House, Johan de Wittstraat 2, 3311 KJ Dordrecht.
De impactsessie is dinsdag 24 oktober van 09.00-12.00 uur. Locatie: Meeting House, Johan de Wittstraat 2, 3311 KJ Dordrecht.

Er is plek voor maximaal 100 ondernemers. Meld u daarom snel aan via baanbrekend@drechtsteden.nl.

Meer informatie

Wil u meer informatie over hulp voor personeel met geldproblemen? Bekijk dan onze flyer (1,5 MB, pdf).