Bedrijfshuisvesting

 • Bedrijventerreinen

  Op deze pagina vindt u een overzicht van de bedrijventerreinen in Zwijndrecht

 • Rioolaansluiting

  Op deze pagina leest u van alles over riolering, waaronder riool aansluiten op gemeentelijke riolering, afvoeren van grondwater, inspectie.

 • Meldingen bedrijfsomgeving

  Op deze pagina kunt u vinden voor welk type meldingen over uw bedrijfsomgeving u waar terecht kunt.

 • Reinigingsrecht voor bedrijven

  Bedrijven die geen afvalcontract hebben bij een erkende afvalinzamelaar betalen reinigingsrecht aan de gemeente. U betaalt deze heffing jaarlijks via de aanslag gemeentelijke belastingen.

 • Voorkom misbruik van uw bedrijfspand: weet aan wie u verhuurt

  Wees alert op wie uw huurder wordt wanneer u uw bedrijfspand gaat verhuren. U kunt slachtoffer worden van personen die uw bedrijfspand misbruiken voor illegale hennepteelt, drugslab of andere malafide zaken.