Legalisatie handtekening

De burgemeester kan schriftelijk verklaren dat uw handtekening op een document ook echt uw handtekening is. Dit noemen we legalisatie van uw handtekening. U zet uw handtekening op het formulier in het bijzijn van een bevoegd ambtenaar van de gemeente. En u toont uw identiteitsbewijs. Wij controleren uw handtekening op het document met de handtekening op uw identiteitsbewijs.

Kosten 

 • legaliseren handtekening € 15,25
 • waarmerken kopie of afschrift  € 15,25

Liever pinnen dan contant.

Afhandeling

U krijgt uw document gelijk weer mee.

Maak een afspraak

Afspraak maken legalisatie handtekening

Legalisatie handtekening nodig

Soms heeft u een gelegaliseerde handtekening van uzelf nodig. Bijvoorbeeld bij:

 • een visumaanvraag voor Nederland, als u iemand uitnodigt om tijdelijk bij u te logeren
 • een garantverklaring waarin u aangeeft dat u de kosten betaalt die een ander maakt
 • toestemming bij officiële aanvragen of gelegenheden als u hier niet zelf bij aanwezig bent
 • belangrijke documenten die u opstuurt naar het buitenland
 • een erfenis waarop u recht heeft in het buitenland
Verschil tussen Logiesverstrekking en Garantstelling

Logiesverstrekking

Iemand uit het buitenland die bij u logeert, heeft voldoende geld nodig om zijn verblijf in Nederland te betalen. U vult voor elke persoon een aanvraag in. De aanvraag tekent u persoonlijk aan de balie.

Garantstelling

Als u garant staat voor uw gasten, bent u financieel verantwoordelijk voor hen. Vanaf de aanvraag tot minimaal 1 jaar ná de aanvraag heeft u voldoende eigen inkomen. Voor elke persoon die u uitnodigt vult u een eigen aanvraag in. Bent u getrouwd of bent u geregistreerd partner? Dan tekenen u en uw partner de aanvraag allebei persoonlijk aan de balie.

Verblijf in Nederland

Elke persoon die u uitnodigt, mag maximaal 90 dagen in Nederland blijven.

Garantverklaring
 • u neemt het volledig ingevulde formulier Bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking (pdf, 126 kB) mee. U zet uw handtekening op het formulier in het bijzijn van een bevoegd ambtenaar van de gemeente
 • voor elke handeling of elk persoon die u uitnodigt, vult u een formulier in
 • uw eventuele partner plaatst ook zijn/haar handtekening persoonlijk aan de balie
 • u maakt hiervoor een afspraak bij de gemeente
 • de garantverklaring is pas geldig wanneer de gemeente uw handtekening gelegaliseerd heeft

Degene die u uitnodigt of voor wie u garant staat, levert de garantverklaring in bij het Nederlandse consulaat in het land waar hij of zij woont. Op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en op de website van de Rijksoverheid leest u meer informatie.

Meebrengen bij legalisatie
 • het document dat u wilt laten legaliseren. Let op: u zet uw handtekening pas tijdens de legalisatie aan de balie
 • uw geldig identiteitsbewijs: paspoort, identiteitskaart of rijbewijs
 • pinpas of contant geld. Liever pinnen dan contant
Waarmerken kopie of afschrift

Bij bepaalde handelingen heeft u een gewaarmerkte kopie of afschrift nodig. Of wilt u een origineel document niet uit handen geven. De gemeente kan dat document dan voor u kopiëren en waarmerken. De gemeente maakt een kopie van uw origineel en bevestigt dat dit overeenkomt met uw origineel. De gemeente waarmerkt géén diploma's.

Meenemen

 • het originele document, dus geen kopieën
 • uw geldig identiteitsbewijs: paspoort, identiteitskaart of rijbewijs
 • pinpas of contant geld. Liever pinnen dan contant