Legalisatie handtekening

Op sommige documenten moet u een gelegaliseerde handtekening zetten. Dat betekent dat degene die het document ontvangt, zeker weet dat u het document zelf heeft ondertekend. U kunt uw handtekening bij de gemeente laten legaliseren. Hiervoor zet u bij de gemeente uw handtekening op het document en toont u een identiteitsbewijs. Wij controleren uw handtekening op het document met de handtekening op uw identiteitsbewijs. De gemeente kan ook een kopie maken van een document en bevestigen dat dit overeenkomt met uw origineel.

Kosten 

 • legaliseren handtekening € 14,-
 • waarmerken kopie of afschrift  € 14,-

Liever pinnen dan contant.

Afhandeling

U krijgt uw document gelijk weer mee.

Maak een afspraak

Afspraak maken legalisatie handtekening

Legalisatie handtekening nodig

Soms heeft u een gelegaliseerde handtekening van uzelf nodig. Bijvoorbeeld bij:

 • een visumaanvraag voor Nederland, als u iemand uitnodigt om tijdelijk bij u te logeren
 • een garantverklaring waarin u aangeeft dat u de kosten betaalt die een ander maakt
 • toestemming bij officiële aanvragen of gelegenheden als u hier niet zelf bij aanwezig bent
 • belangrijke documenten die u opstuurt naar het buitenland
 • een erfenis waarop u recht heeft in het buitenland
Verschil tussen Logiesverstrekking en Garantstelling

Logiesverstrekking

Iemand uit het buitenland die bij u logeert, heeft voldoende geld nodig om zijn verblijf in Nederland te betalen. U vult voor elke persoon een aanvraag in. De aanvraag tekent u persoonlijk aan de balie.

Garantstelling

Als u garant staat voor uw gasten, bent u financieel verantwoordelijk voor hen. Vanaf de aanvraag tot minimaal 1 jaar ná de aanvraag heeft u voldoende eigen inkomen. Voor elke persoon die u uitnodigt vult u een eigen aanvraag in. Bent u getrouwd of bent u geregistreerd partner? Dan tekenen u en uw partner de aanvraag allebei persoonlijk aan de balie.

Verblijf in Nederland

Elke persoon die u uitnodigt, mag maximaal 90 dagen in Nederland blijven.

Garantverklaring
 • u neemt het volledig ingevulde formulier Bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking (pdf, 126 kB) mee
 • voor elke handeling of elk persoon die u uitnodigt, vult u een formulier in
 • uw eventuele partner plaatst ook zijn/haar handtekening persoonlijk aan de balie
 • u maakt hiervoor een afspraak bij de gemeente
 • de garantverklaring is pas geldig wanneer de gemeente uw handtekening gelegaliseerd heeft

Degene die u uitnodigt of voor wie u garant staat, levert de garantverklaring in bij het Nederlandse consulaat in het land waar hij of zij woont. Op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en op de website van de Rijksoverheid leest u meer informatie.

Meebrengen bij legalisatie
 • het document dat u wilt laten legaliseren. Let op: u zet uw handtekening pas tijdens de legalisatie aan de balie
 • uw geldig identiteitsbewijs: paspoort, identiteitskaart of rijbewijs
 • pinpas of contant geld. Liever pinnen dan contant
Waarmerken kopie of afschrift

Bij bepaalde handelingen heeft u een gewaarmerkte kopie of afschrift nodig. Of wilt u een origineel document niet uit handen geven. De gemeente kan dat document dan voor u kopiëren en waarmerken. De gemeente maakt een kopie van uw origineel en bevestigt dat dit overeenkomt met uw origineel. De gemeente waarmerkt géén diploma's.

Meenemen

 • het originele document, dus geen kopieën
 • uw geldig identiteitsbewijs: paspoort, identiteitskaart of rijbewijs
 • pinpas of contant geld. Liever pinnen dan contant