Gladheid

Tijdens de wintermaanden is er kans op gladheid. De gemeente Zwijndrecht zorgt ervoor dat u zo veilig mogelijk de weg op kunt, maar gladheid is moeilijk te bestrijden. Houdt u bij gladheid rekening met gevaarlijke situaties. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering en coördinatie van de gladheidbestrijding. Vragen en of opmerkingen over gladheid kunt u melden via de Fixi-website of app.

Strooien

Om gladheid te voorkomen gaat de gemeente preventief (vooraf) strooien. Dat is mogelijk bij 'normale' winterse omstandigheden. Soms zijn de weersomstandigheden zo extreem, dat het onmogelijk is om onze wegen goed begaanbaar te houden. In die gevallen krijgen de belangrijkste wegen voorrang. Andere wegen kunnen dan nog glad zijn!
Zout helpt niet onmiddellijk, maar heeft tijd nodig om in te werken. Bij meer dan tien graden vorst vermindert de werking van zout op de weg.
De uitgangspunten voor het strooien zijn vastgesteld in het uitvoeringsplan 2023-2027 en zijn als volgt:

 • Er wordt gestrooid op alle doorgaande verbindingsroutes in 50 km/h-zones;
 • Er wordt gestrooid op vrijliggende fietspaden;
 • Er wordt gestrooid op de routes naar voorzieningen zoals huisartspraktijken, het ziekenhuis, winkelcentra, scholen en kinderdagverblijven, zorginstellingen en woonvormen voor ouderen en mindervaliden. Een en ander ook in het kader van het VN-verdrag Handicap. Dit is de enige reden dat er in sommige 30 km-zones gestrooid wordt;
 • Er wordt gestrooid op bedrijventerreinen in verband met gebruik van zwaar materieel;
 • Bij sneeuwval draagt de gemeente Zwijndrecht zorg voor het sneeuwvrij houden van het marktterrein voor aanvang van de marktconform het Weerprotocol Markten. Bij gladheid zal het terrein ook gestrooid worden. Gedurende de marktdag dragen de marktkooplieden zelf zorg voor sneeuwvrij houden en voorkomen van gladheid.
 • De noodzaak van het sneeuw- en ijzelvrij houden van routes rondom bushaltes wordt van geval tot geval beoordeeld door de coördinator. Dit geldt ook voor het ponton van de waterbus;

gladheidsbestrijding

Strooiroutes

Voor een overzicht van strooiroutes (7 in totaal) kunt u de hieronder aangegeven locaties voor nadere informatie aanklikken.
Route 1 t/m 4 zijn wegenroutes, Route 5 is combi wegen en fietspaden en Route 6 en 7 zijn fietspad routes en zijn terug te vinden in de hieronder genoemde locaties.

Route 1 Winkelcentrum Walburg, Centrum/Noord.

Route 2 Bakestein, Industrieterrein Develpoort en Kort Ambacht. 

Route 3 Stadsbrug, Lindtse dijk en Industrieterrein de Geer.

Route 4 Molenvliet, Nederhoven en ziekenhuis.

Route 5 Heerjansdam en fietspaden Lindtse dijk en Geerweg.

Route 6 Walburg, Jansenlaan en Stadsbrug. 

Route 7 Laan van Nederhoven, Pietermantunnel en de F16. 

Gladheid bestrijden op/grenzend aan eigen grond

Stoepen en wandelpaden worden tenzij anders aangegeven niet in opdracht van de gemeente gestrooid. Als bewoner/ondernemer heeft u ook een rol in het bestrijden van gladheid. De gemeente doet een dringend beroep op u om gladheid op voetpaden grenzend aan eigen grond zelf te bestrijden.

Hieronder een aantal tips om de eigen stoep sneeuwvrij te maken en te houden:

 • Bij sneeuw is het beter eerst te vegen en daarna als het nodig is te strooien.
 • Veeg de sneeuw naar een plek waar niemand er last van heeft.
 • Houd bij het vegen goten en putten vrij van sneeuw.
 • Denk aan het milieu; maak matig gebruik van strooizout.
 • Strooi zand (speelzand i.o.d.) om een dikke ijslaag begaanbaar te maken.

Tips voor de weggebruiker

 • Zorg dat uw auto of ander vervoermiddel in goede conditie is.
 • Houd altijd rekening met opvriezing van het wegdek.
 • Houd rekening met de inwerktijd van het zout. Er moet eerst verkeer overheen gaan, voordat het zout de weg ontdooit.
 • Pas uw snelheid aan en houd voldoende afstand.
 • Volg ook Gladheid Zwijndrecht op Twitter.
 • Facebook

Sluipverkeer over voet- en fietspaden

Zodra de paaltjes in het fietspad zijn verwijderd om ruimte te geven aan de strooiwagens, worden voet- en fietspaden als sluipweg gebruikt door automobilisten. De gemeente krijgt regelmatig een melding met de vraag of hier iets aan te doen is. Vanzelfsprekend zijn voet- en fietspaden verboden voor motorvoertuigen. De politie handhaaft op dit onjuiste gedrag en ook het handhavingsteam ziet er tijdens hun ronde extra op toe. Een melding doen is daarom niet nodig. Verder dan handhaving kan de gemeente zelf helaas weinig doen. De paaltjes laten staan en alleen verwijderen als de strooier erlangs moet is helaas geen optie. Door de zeer slechte weersomstandigheden tijdens het strooien, is het vanwege de veiligheid voor de chauffeur niet mogelijk tijdens het strooien het voertuig te verlaten. Daarnaast kan de paal vastgevroren zijn, waardoor de strooier de route niet kan vervolgen. In de meeste gevallen is het voor de strooiwagen onmogelijk om te keren (ruimtegebrek). Niet strooien is in de meeste gevallen ook geen optie omdat het veelal een doorgaande hoofd- en fietsroutes betreft. Het strooien moet dus ongehinderd kunnen plaatsvinden.

Vragen en of opmerkingen over gladheid melden via Fixi

Maak een melding via de Fixi-webite of de Fixi-app. De app kunt u downloaden in de App Store of Play Store.

Zo maakt u een melding
1.    Geef op de kaart de precieze locatie aan. Of voer de straatnaam en huisnummer in. Geef de locatie zo duidelijk mogelijk door.
2.    Kies een categorie voor de melding gladheidsbestrijding
3.    Omschrijf het probleem.
4.    Voeg een foto toe van de situatie. Dit is niet verplicht maar helpt wel.
5.    Kies of de melding zichtbaar moet zijn op de openbare kaart. Deelt u de melding op de kaart, dan kunnen anderen ook zien dat er al een melding is gemaakt.
6.    Vul uw gegevens in of log in met uw Fixi-account. Als u uw e-mailadres invult, wordt u op de hoogte gehouden van de afhandeling van de melding. Uw persoonsgegevens zijn niet openbaar. Anoniem melden kan ook.
7.    Verstuur uw melding naar de gemeente.

Lees meer informatie over het melden met Fixi.

Zoutbakken

Op verschillende plekken in Zwijndrecht worden komende weken zoutbakken geplaatst. In deze groene bakken zit strooizout. Wanneer het koud wordt of sneeuwt kunnen er gevaarlijke gladde zones ontstaan op de trottoirs. Op dat moment kunnen inwoners met het zout deze gladde zones sneeuw- of ijsvrij maken. Bijvoorbeeld in gebieden waar veel ouderen wonen. De zoutpakken worden op de volgende plekken geplaatst:

 • Bij wijkcentrum Kubiek, Zwaluwstraat 1 (Nederhoven)
 • Bij het appartementencomplex P.J. Oudplein (Walburg)
 • Naast het Badhuis, Prins Hendrikstraat 2 (Centrum)
 • Op de Kromme Nering (Heerjansdam)

De wijkplatforms, dorpsraad en diverse bewoners hebben eerder meegedacht over de plekken waar de bakken staan. Ook houden enkele bewoners de zoutbakken in de gaten zodat de bakken weer gevuld worden met zout zodra deze leeg zijn. Is de zoutbak leeg? Dan kunt u ook een melding maken via www.fixi.nl. Vermeld hierbij ook waar de lege zoutbak staat.

Telefonisch melding maken

Kunt u niet via Fixi melden of wilt u een spoedmelding maken? Doe dan telefonisch melding via 14 078.