Afstand doen van de Nederlandse nationaliteit

U kunt alleen op afspraak langskomen in de gemeentewinkel.

Wilt u afstand doen van uw Nederlandse nationaliteit? Dat kan als u 18 jaar of ouder bent en nog minstens 1 andere nationaliteit heeft.

Kosten

Gratis

Afhandeling

Uw afstandsverklaring is meestal dezelfde dag afgehandeld.

Bel 14 078 en maak een afspraak of kom tijdens de openingstijden naar de Gemeentewinkel.

Hoe het werkt
  • u maakt een afspraak met de gemeente om een 'Verklaring van Afstand' af te leggen
  • u levert uw Nederlandse paspoort en/of identiteitskaart in
  • bij de gemeente veranderen wij uw nationaliteit in de basisregistratie personen (BRP)
  • u krijgt binnen enkele dagen een brief van de burgemeester. Hierin bevestigt hij, dat u afstand heeft gedaan van uw Nederlandse nationaliteit
  • bent u een burger van de Europese Unie dan meldt u zich bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Bent u burger van een land buiten de Europese Unie, dan moet u een verblijfsvergunning aanvragen bij de IND
Meenemen

Bij het afleggen van een afstandsverklaring neemt u mee:

  • uw Nederlandse paspoort en/of identiteitskaart
  • een bewijs dat u ook een andere nationaliteit bezit (bijvoorbeeld het paspoort waarin uw andere nationaliteit vermeld staat)
Gevolg voor kinderen

Wilt u afstand doen van uw Nederlandse nationaliteit en de andere ouder is geen Nederlander? Dan verliezen uw Nederlandse minderjarige kinderen automatisch de Nederlandse nationaliteit. U neemt bij de afspraak de Nederlandse paspoorten  en/ of identiteitskaarten van de kinderen mee. Wij vragen u ook of de andere ouder en kinderen weten, dat de kinderen de Nederlandse nationaliteit verliezen.