Status volgen aangevraagde producten en diensten

Als u een online aanvraag voor een product of dienst doet, krijgt u een intake nummer van ons. U kunt de behandeling van uw aanvraag, vraag of melding dan zelf volgen.

Voor bijna alle aanvragen, vragen en meldingen die u bij de gemeente indient leggen wij een digitaal dossier aan. Ook een groot deel van de brieven die u aan de gemeente stuurt, slaan wij digitaal op. U kunt uw aanvraag, vraag of melding daarna zelf volgen via ons zakensysteem. Ook uw vragen of aanvullende informatie over die zaak, kunt u via dat digitale dossier aan ons doorgeven.

Opvragen status

Sinds half december 2018 brengen wij steeds meer digitale zaken over naar ons nieuwe digitale zaaksysteem. U heeft uw zaak dan waarschijnlijk via DigiD of eHerkenning aangevraagd. Uw digitale zaak volgt u dan via Mijn pagina waarvoor u DigiD nodig heeft.

Opvragen status via Mijn pagina

Volgen van of reageren op uw aanvraag, vraag of melding

U kunt op 2 manieren de afhandeling van uw (aan)vraag volgen:

  • via automatische berichten naar uw e-mailadres of telefoon. U ontvangt bericht als er iets verandert in de voortgang van uw aanvraag. U heeft uw voorkeur voor sms of e-mail bij uw aanvraag aangegeven.
  • bekijk uw zaakdossier op onze website. Via Opvragen status of Mijn pagina geeft u het zaaknummer in dat u bij de ontvangstbevestiging via een brief of e-mail van ons heeft ontvangen. U ziet dan de voortgang van uw aanvraag, vraag of melding. Wilt u meer informatie? Geef dan ook uw pincode van de zaak in. Deze pincode heeft u bij de ontvangstbevestiging ontvangen.
Uitleg over status van uw zaak

De zaken binnen de gemeente Zwijndrecht hebben minimaal 4 statussen:

  • status 1: uw aanvraag is ontvangen. Dit is de bevestiging dat de gemeente uw aanvraag, vraag of melding heeft ontvangen.
  • status 2: uw aanvraag is aan de behandelende afdeling toegewezen. Dit betekent dat wij uw aanvraag naar de juiste afdeling hebben doorgestuurd.
  • status 3: uw aanvraag is in behandeling genomen. Medewerkers van de gemeente zijn aan de slag met uw aanvraag. Zij beoordelen uw aanvraag, vraag of melding of zoeken naar een antwoord.
  • status 4: uw aanvraag is afgehandeld. U krijgt antwoord van de gemeente (of heeft dit inmiddels al gekregen). Vaak vermeldt de gemeente in deze status ook het antwoord op uw aanvraag, vraag of melding. Sommige aanvragen hebben meer dan 4 statussen. Dat komt omdat er dan meer stappen in het afhandelproces zijn die wij met u willen delen.
Zaak is opgeschort

Uw aanvraag schorten wij op als deze niet compleet is. U moet dus nog iets doen dat van belang is voor de afhandeling van uw aanvraag, vraag of melding. Via e-mail of per brief sturen wij u bericht over de reden. U moet bijvoorbeeld nog iets aanleveren of nog betalen. De afhandeltijd stopt als wij uw zaak opschorten. Zodra uw aanvraag weer compleet is, gaat de afhandeltijd weer lopen.

Zaak is verlengd

Soms hebben wij meer tijd nodig om uw aanvraag, vraag of melding af te handelen. Wij kunnen de afhandeltijd van uw zaak dan verlengen. Wij mogen dit alleen doen als dit bij uw zaak wettelijk is toegestaan. U krijgt van ons een brief met de reden en voor hoelang wij de afhandeltijd verlengen.

Aanvraag, vraag of melding niet goed ingeboekt

Als u denkt dat uw aanvraag verkeerd is ingeboekt, kunt u dit via uw zaakdossier aan ons doorgeven. Via Opvragen status of Mijn pagina logt u in op uw zaakdossier. Hiervoor heeft u uw zaaknummer en pincode nodig die u bij de ontvangstbevestiging heeft ontvangen. Als wij uw aanvraag inderdaad verkeerd hebben ingeboekt, boeken wij uw zaak om. Dit kan betekenen dat er een andere afhandeltijd, andere kosten of andere voorwaarden van toepassing zijn op uw aanvraag, vraag of melding.

Vragen?

Voor meer informatie logt u in op uw zaakdossier via Opvragen status of Mijn pagina of u stelt uw vraag via het contactformulier. U krijgt binnen 5 werkdagen antwoord van ons.