Meldpunt Zorg en Overlast

Bij het Meldpunt Zorg & Overlast van de GGD kunnen inwoners van de regio Zuid-Holland Zuid terecht wanneer zij zich zorgen maken over een familielid, buurman of buurvrouw, of iemand anders in hun omgeving. 

Dit kunnen ook mensen zijn waarvan inwoners vinden dat zij zorg nodig hebben, maar hier zelf niet om kunnen of willen vragen. Ook als inwoners vermoeden dat er onvoldoende hulp geboden wordt, kunnen zij dit bij het Meldpunt Zorg & Overlast aangeven.Ook als inwoners vermoeden dat er onvoldoende hulp geboden wordt, kunnen zij dit bij het Meldpunt Zorg & Overlast aangeven.

Nauwe samenwerking

Het Meldpunt Zorg & Overlast werkt nauw samen met een groot netwerk van zorg- en hulpverleners in de regio om de signalen of meldingen goed aan te kunnen pakken. Bij deze instanties wordt nagegaan of de persoon van de melding al bekend is. Het Meldpunt werkt onder andere samen met het Vivera Sociaal Wijkteam, bemoeizorg, verslavingszorg, Geestelijke Gezondheidszorg, Leger des Heils, politie, WMO instellingen, Veilig Thuis ZHZ en woningbouwcorporaties en de Wijk GGD.

Wat gebeurt er na een melding?

Ieder signaal of iedere melding die bij ons binnenkomt, wordt door een deskundig behandelt. De deskundige gaat na wat er mogelijk aan de hand is en onderzoekt wat er nodig is aan zorg en/of ondersteuning. Soms kan dit betekenen dat er een hulpverlener wordt gevraagd om bij de betrokkene langs te gaan. Dit kan iemand zijn van het Vivera Sociaal Wijkteam, de Wijk GGD of misschien een professional van een (gespecialiseerd) bemoeizorg team. 

Maakt u zich zorgen om een ander?

Geef het signaal door en meld dit bij het Meldpunt Zorg & Overlast van de GGD Zuid-Holland Zuid.

Contact

U kunt het Meldpunt Zorg & Overlast bereiken per mail via meldpuntzorgenoverlast@ggdzhz.nl, telefonisch via 078-770 85 04 (tussen 9.00 – 17.00 uur) of via het landelijk meldnummer 0800-1205.