Financiële stukken

De gemeente geeft op een aantal momenten in het jaar inzicht in de financiële situatie van de gemeente. Dat staat in verschillende documenten, zoals de begroting, jaarstukken, kadernota en bestuursrapportages.

Raadsprogramma

Het raadsprogramma (of coalitieakkoord/-programma) bevat de beleidsprioriteiten van de raad voor de gehele komende raadsperiode. De raad geeft met het raadsprogramma aan welke doelen hij wil bereiken en met welke opdracht het college van burgemeester en wethouders aan de slag gaat. 

Raadsprogramma 'Krachtig Zwijndrecht' 2.0 2022 - 2026 (pdf-bestand)

Begroting

In de begroting kijkt de gemeente vooruit naar volgend jaar:   

  • wat willen we bereiken,
  • wat gaan we daarvoor doen, en
  • wat mag het kosten? 

Programmabegroting 2023 - 2026 (pdf-bestand)
Programmabegroting 2022 - 2025 (pdf-bestand)

Jaarstukken

In de jaarrekening legt de gemeente verantwoording af over de uitgevoerde plannen en de financiën:

  • wat hebben we wel en niet bereikt,
  • wat hebben we gedaan, en
  • heeft het gekost wat we dachten dat het zou kosten?

Jaarstukken 2021 (pdf-bestand)
Jaarstukken 2020 (pdf-bestand)

Kadernota

Ter voorbereiding van de begroting stelt de gemeente jaarlijks een kadernota op. In de kadernota staat welke zaken er van gemeentegeld geregeld moeten worden en welke zaken juist niet. Het geeft alvast de kaders mee (vandaar ook de naam) voor de begroting die later in het jaar gepresenteerd wordt.

Kaderbrief 2023 (pdf-bestand)
Presentatie kaderbrief 2023 (pdf-bestand)
Kadernota 2022 (pdf-bestand)

Kadernota 2024 (pdf-bestand)

Bestuursrapportages

De gemeentelijke planning & controlcyclus heeft twee bestuurlijke momenten van bijsturing op de lopende begroting: de bestuursrapportages. Met de eerste bestuursrapportage informeren wij de raad over het verwachte verloop van de begrotingsuitvoering van het lopende jaar. De tweede bestuursrapportage is een afwijkingenrapportage. In deze rapportage brengen we de (te verwachten) positieve en negatieve afwijkingen in onze financiële planning in beeld en de oorzaken hiervan.

Eerste bestuursrapportage 2023 (pdf-bestand)

Tweede bestuursrapportage 2022 (pdf-bestand)

Eerste bestuursrapportage 2022 (pdf-bestand)

Tweede bestuursrapportage 2021 (pdf-bestand)

Zoek je een ander document? Gebruik dan op de website van de gemeenteraad de zoekfunctie. 

Benieuwd hoe Zwijndrecht er financieel voorstaat in vergelijking met andere gemeenten? Kijk op www.waarstaatjegemeente.nl