Feiten en cijfers

  • Financiële stukken

    De gemeente geeft op een aantal momenten in het jaar inzicht in de financiële situatie van de gemeente. Dat staat in verschillende documenten.

  • Verordeningen

    In de verordeningen staan allerlei regels en bepalingen, waaraan u en de gemeente zich moeten houden.

  • Legesverordeningen

    De gemeente rekent geld voor de producten en diensten die zij biedt.