Feiten en cijfers

  • Financiële stukken

    De gemeente geeft op een aantal momenten in het jaar inzicht in de financiële situatie van de gemeente. Dat staat in verschillende documenten, zoals de begroting, jaarstukken, kadernota en bestuursrapportages.

  • Verordeningen

    In de verordeningen staan allerlei regels en bepalingen, waaraan u en de gemeente zich moeten houden.

  • Legesverordeningen

    De gemeente rekent geld voor de producten en diensten die zij biedt.