Feiten en cijfers

  • Financiële stukken

    Informatie over de begroting en kadernota over de collegeperiode 2018-2022.

  • Verordeningen

    In de verordeningen staan allerlei regels en bepalingen, waaraan u en de gemeente zich moeten houden.

  • Legesverordeningen

    De gemeente rekent geld voor de producten en diensten die zij biedt.