Wat doet de Rekenkamer en wie zijn er lid?

De rekenkamer wil voor de gemeenteraad en burgers zichtbaar maken hoe publiek geld wordt besteed en wat er terechtkomt van de beleidsvoornemens van de gemeente Zwijndrecht.

Zij doet dit door onafhankelijk onderzoek uit te voeren en adviezen te geven, hierover te rapporteren en te publiceren. Met dit onderzoek wil de rekenkamer niet alleen laten zien wat er minder goed gaat, maar adviseert de gemeente ook waarop zij kan verbeteren. De rekenkamer richt zich met haar conclusies en aanbevelingen in de eerste plaats tot de gemeenteraad van Zwijndrecht.

Lees de Verordening Rekenkamer Zwijndrecht.

Samenstelling

De raad heeft Hans Verdellen benoemd tot voorzitter van de Rekenkamer Zwijndrecht. Als tweede lid van de rekenkamer is Lydia Zwier- Kentie benoemd. Bekijk de nevenfuncties.
De Rekenkamer bestaat daarnaast ook nog uit een klankbordgroep. Deze groep bestaat uit de gemeenteraadsleden: Robert Pennings, Jacob van der Duijn Schouten, Ron Bijl, Niels Florusse, Esther de Beun en Alyssa Terlingen.

Secretariaat: Hanneke Kooyman (Griffie Zwijndrecht)

Contact:

Gemeentehuis Zwijndrecht
Secretaris: Hanneke Kooyman

Raadhuisplein 3
3331 BT Zwijndrecht
Postadres: Postbus 15, 3330 AA Zwijndrecht

Tel 078 7703514
E-mail H.kooyman@zwijndrecht.nl