Wapen

Het wapen van Zwijndrecht bestaat uit een gouden schild met drie staande vuurijzers (‘heugels’) in het zwart.

Wapen van ZwijndrechtVuurijzers komen op oude zegels van personen in de omgeving van Zwijndrecht veel voor en zijn dus als een streekwapen te beschouwen. In 1816 gaf de Hooge Raad van Adel de gemeente Zwijndrecht toestemming dit als het gemeentewapen te voeren. Aangenomen wordt dat de heugels, de vuurijzers symboliseren waarmee de zoutpannen, in de vele zoutziederijen van Zwijndrecht, boven het vuur werden gehangen. Hierover bestaat echter geen zekerheid. Het wapen is namelijk een oud familiewapen. Herbaren van Zwijndrecht, schepen van Heusden, voerde dit wapen al in 1453. Het is niet bekend of er toen al zoutziederijen in Zwijndrecht bestonden. Het oudste bekende document daarover is een vergunning voor het bouwen van een nieuwe zoutkeet van 2 april 1590, verleend door dijkgraaf en Hoogheemraden van de Zwijndrechtse Waard. Daaruit kunnen we afleiden dat er al wel vóór 1590 zoutziederijen in Zwijndrecht waren. Maar niet of dat ook al het geval was in 1453.

Wapen Heerjansdam

Wapen van HeerjansdamDe omschrijving van het gemeentewapen, waarvan het bezit is bevestigd bij besluit van de Hoge Raad van Adel van 24 juli 1816, luidt als volgt: “Zijnde van Goud, beladen met een Boom van Synople, tegen dewelke van weerskanten is opklimmende een windhond van Sabel, en chef drie Lozanjes mede van Sabel”.