Vastgoedcriminaliteit 'Niet in mijn pand!"

Illegale prostitutie, wapenopslag, drugsproductie… Niet in mijn pand!

Criminelen huren panden voor hun activiteiten om zelf uit het zicht van de overheid te blijven. Maar u als verhuurder komt in de spotlights te staan als uw pand in verband wordt gebracht met (drugs)criminaliteit. Hoe kunt u dat voorkomen?

Goed en veilig verhuren

Verhurende pandeigenaren vormen een belangrijke rol in goede verhuur. In de online campagne ‘Niet in mijn pand’ worden pandeigenaren bewustgemaakt van hun rol en leren ze wat zij kunnen doen om goed en veilig te verhuren.

Meer weten?

Bekijk deze folder en kijk op www.nietinmijnpand.nl voor meer informatie en tips! 

Wil je graag op de hoogte blijven van de aanpak van vastgoedcriminaliteit? Volg dan Motus – Versterkingspijler Vastgoed op LinkedIn.