Incidentele subsidies voor leefbaarheid en sport

Voor kleinschalige (minder dan 500 bezoekers) en middelgrote (500-2000 bezoekers) evenementen kan een incidentele subsidie worden aangevraagd. Aanvragen dienen uiterlijk 8 weken voor aanvang het evenement te zijn ingediend.

Voorwaarden

 • Download een van onderstaande formulieren:
 • Vul het formulier volledig in en stuur het naar:
  Gemeente Zwijndrecht
  T.a.v. Afdeling Maatschappelijke ontwikkeling
  Postbus 15
  3330 AA Zwijndrecht
 • Let op:
  • Voeg een begroting met een duidelijk overzicht van uw inkomsten van derden toe.
  • Vul het formulier volledig in, dan kan de gemeente u binnen 8 weken uitsluitsel geven over uw aanvraag.
  • Vraagt u voor de eerste keer een subsidie aan voeg dan de volgende zaken toe aan uw aanvraag:
   • Een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 1 jaar).
   • Een kopie van een bankafschrift voor het rekeningnummer.
 • Wilt u nog een incidentele subsidie indienen voor 2017? Vraag dan het aanvraagformulier aan via subsidies@zwijndrecht.nl

Bijzonderheden

De hoogte van de subsidie hangt af van het aantal bezoekers van het evenement. Deze informatie kunt u vinden in de Subsidieregeling, onder 'Eenmalige Leefbaarheidsactiviteiten' (Hoofdstuk 1, 1.3) en 'Incidentele Sportactiviteiten' (Hoofstuk 1, 1.3).

Aanvraag

Gemeente Zwijndrecht, Gemeentewinkel, 14 078, subsidies@zwijndrecht.nl

livecom.net chat