Zwijndrecht Luistert

In onze gemeente vragen we jou als inwoner steeds vaker om je mening. Bijvoorbeeld over hoe het in jouw buurt gaat, wat je belangrijk vindt en hoe je over bepaalde onderwerpen denkt. Goed samenleven vraagt tegelijkertijd ook om jouw actieve inzet, door ruimte te pakken om mee te denken en jouw ideeën met ons te delen.

header ZL website

De komende jaren maakt de gemeente Zwijndrecht nog meer ruimte vrij voor initiatieven en ideeën van inwoners. Daarom vinden we het belangrijk dat de manier waarop wij als raadsleden, wethouders en ambtenaren werken, aansluit bij wat inwoners in onze gemeente zelf willen beslissen en doen. Om daar achter te komen, hebben we in de periode van 8 tot en met 28 mei 2023 een vragenlijst opengesteld met de vraag 'Hoe vind jij dat het gaat?'. Maar liefst 1462 inwoners hebben mensen hebben antwoord gegeven op die vraag en de moeite genomen om de vragenlijst 'Zwijndrecht luistert' in te vullen. Naast de inwoners van de gemeente Zwijndrecht hebben ook het college van burgemeester en wethouders, de gemeenteraad en ambtenaren de vragenlijst ingevuld.

Bedankt voor je mening

We zijn ontzettend blij met zoveel antwoorden, meningen en ideeën voor Zwijndrecht. Daar kunnen en willen we wat mee. We luisteren en gaan aan de slag met de opbrengsten. Dit doen wij samen. Inwoners, raadsleden, ambtenaren en wethouders vormen een begeleidingscommissie. Deze commissie gaat verder in gesprek om nog scherper te maken wat er beter kan, anders moet en wij daarin van elkaar verwachten. Met elkaar bedenken en beslissen we wat er nodig is en hoe we daar aangaan werken.

De antwoorden

De antwoorden op al deze en andere vragen, gebruiken we om anders te gaan werken, voor en met inwoners. Passend bij hoe inwoners van de gemeente Zwijndrecht met ons willen samenwerken. Zo verbeteren we met elkaar onze lokale democratie: inwoners, politiek en ambtenaren leren elkaar kennen en werken beter samen. Door mee te denken en beslissen, draag je als inwoner jouw steentje bij aan het goed samenleven, wonen en werken in de gemeente Zwijndrecht. 

In deze factsheet lees je een kort overzicht van resultaten, meningen en opmerkingen uit de vragenlijst terug. Ook de uitgebreide uitkomsten kun je lezen. Het rapport is te downloaden via onderstaande button. Wil je de bijlagen van het rapport inzien? Dan kun je deze opvragen via zwijndrechtluistert@zwijndrecht.nl

Rapport Zwijndrecht Luistert

Gesprekken met inwoners

We zien in de antwoorden van de vragenlijst terug dat inwoners, collegeleden, raadsleden en ambtenaren verschillend denken over wat er goed gaat en wat beter kan. Daar willen we heel graag over doorpraten. Dat doen we na de zomervakantie. Heb je de vragenlijst ingevuld en jouw e-mailadres achter gelaten? Dan ontvang je hier informatie over. Wil je ook graag verder met ons in gesprek? Stuur dan een mail naar zwijndrechtluistert@zwijndrecht.nl

Ik wil graag in gesprek