Zwijndrecht Luistert

De vragenlijst is gesloten. We hebben veel mensen bereikt en 1462 inwoners hebben de moeite genomen de vragenlijst in te vullen. Waarvoor dank. We hebben ook een beeld opgevraagd bij de gemeenteraad, het college van B&W en de ambtenaren van de gemeente Zwijndrecht. Hiervan wordt een rapportage gemaakt die we ook zullen delen op deze site. Mensen die hiervoor hun e-mailadres hebben achtergelaten krijgen de stukken gemaild. Momenteel wordt er contact gezocht met de gelukkige prijswinnaars.

In onze gemeente vragen we jou als inwoner steeds vaker om je mening. Bijvoorbeeld over hoe het in jouw buurt gaat, wat je belangrijk vindt en hoe je over bepaalde onderwerpen denkt. Goed samenleven vraagt tegelijkertijd ook om jouw actieve inzet, zoals door vrijwilligerswerk te doen of hulp aan te bieden aan een (oudere) buurtgenoot.

De komende jaren maakt de gemeente Zwijndrecht nog meer ruimte vrij voor initiatieven en ideeën van inwoners. Daarom willen we weten of de manier waarop wij als raadsleden, college van burgemeester en wethouders en ambtenaren werken, aansluit bij wat inwoners in onze gemeente zelf willen beslissen en doen.

ZL-STORY1

Om daar achter te komen, hebben we deze vragenlijst ingezet. We vragen je naar jouw ervaringen met de gemeente. Zo zijn wij bijvoorbeeld benieuwd of je vindt dat je genoeg informatie hebt over hoe en wanneer beslissingen worden genomen? Is er genoeg ruimte voor jou om mee te denken? Hoe kunnen wij inwoners aanmoedigen om ideeën met ons te delen? Wat wil en kan je zelf bijdragen? En wat verwacht je van de gemeente?

Anders werken

De antwoorden op deze en andere vragen, gebruiken we om anders te gaan werken, voor en met inwoners. Passend bij hoe inwoners van gemeente Zwijndrecht met ons willen samenwerken. Zo verbeteren we met elkaar onze lokale democratie: inwoners, politiek en ambtenaren leren elkaar kennen en werken beter samen.

Door mee te denken en beslissen, draag je als inwoner jouw steentje bij aan het goed samenleven, wonen en werken in de gemeente Zwijndrecht. 

Lees hier het krantenartikel met wethouder Ronald de Meij over Zwijndrecht Luistert.