Samen tegen geldzorgen

Heeft u hulp nodig bij geldzaken? Of weet u niet goed hoe u elke maand moet rondkomen? De gemeente biedt op verschillende manieren hulp. Op deze pagina leest u hier meer over.

De gemeente Zwijndrecht is verantwoordelijk voor het bieden van advies, ondersteuning en voorzieningen voor inwoners die dat nodig hebben. We nemen maatregelen om geldzorgen zoveel mogelijk te voorkomen. Vanuit de gemeente gebeurt dit door problemen rond inkomen en schulden bespreekbaar te maken en zoveel mogelijk mensen te helpen om betalingsachterstanden te voorkomen of weg te nemen. Bijvoorbeeld door extra geld via de bijzondere bijstand. Of door een regeling te treffen met schuldeisers.

Samen Sneller Schuldenvrij

Als gemeente willen we inwoners met geldzorgen helpen. Daarom hebben we de ‘coördinator vroegsignalering schulden’ ingeschakeld, die u kan helpen om ervoor te zorgen dat schulden niet hoger worden. Deze hulp is gratis. Kijk voor meer informatie op www.samensnellerschuldenvrij.nl of neem contact op via telefoonnumer 06 - 36 35 57 24  of e-mail samensneller@zwijndrecht.nl

Hoe de gemeente kan helpen bij een laag inkomen

De gemeente kan mensen met een laag inkomen op verschillende manieren helpen. Bijvoorbeeld via:

  • algemene bijstand en bijzondere bijstand (de bijstand);
  • kortingen voor mensen met een minimaal inkomen, zoals korting op cultuur en sport;
  • kwijtschelding van gemeentelijke belastingen;
  • collectieve ziektekostenverzekering voor minima;
  • de individuele studietoeslag;
  • de individuele inkomenstoeslag;
  • regelingen voor kinderen, zoals de kindpas en voorzieningen voor sport of cultuur;
  • ondersteuning bij het voorkomen van schulden en schuldhulpverlening.

Let op: de gemeente en de Sociale Dienst Drechtsteden beoordelen of u hier recht op heeft.

De gemeente werkt samen met andere organisaties

De gemeente werkt samen met Zwijndrechtse organisaties om meer resultaat te behalen bij de aanpak van geldzorgen. Door de samenwerking kunnen we sneller gepaste ondersteuning bieden. Alle organisaties streven naar maatwerk die passend is voor uw situatie. 

Vivera Sociaal Wijkteam

Het Vivera Sociaal Wijkteam staat voor u klaar met informatie en advies. Ze helpen u met onderwerpen zoals gezondheid, werk, inkomen en nog veel meer. Kijk voor alle informatie op de website van Vivera .

Sociaal Raadslieden

De Sociaal Raadslieden helpen u gratis met vragen over geld of juridische problemen. Heeft u een vraag of probleem waar u graag hulp bij zou willen? Zoals bijvoorbeeld hulp bij het invullen van formulieren of het uitzoeken voor welke toeslagen u in aanmerking komt? Neem dan contact op met de Sociaal Raadslieden.

App Sparen door besparen

Bent u benieuwd welke hulp er is op het gebied van geld? Zou u meer willen besparen per maand? Of heeft u behoefte om met iemand te praten over geldzaken? Dan kan de app Sparen door Besparen helpen. Download de gratis mobiele app. Dan heeft u alle mogelijkheden en hulp op het gebied van geld en besparen altijd bij de hand. U vindt de app op Google Play of in de App Store.