Inwonersadviesraad Zwijndrecht

Krijgen inwoners de hulp die ze nodig hebben? Kan iedereen in Zwijndrecht meedoen in de maatschappij? Dit zijn vragen waar de inwonersadviesraad zich mee bezig houdt. De inwonersadviesraad is onafhankelijk en adviseert de gemeente over bijvoorbeeld jeugdhulp, armoede en zorg.

De inwonersadviesraad bestaat uit inwoners van Zwijndrecht. De adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders over onderwerpen uit het sociaal domein:

•    Wet Maatschappelijke Ondersteuning
•    Jeugdhulp
•    Participatie
•    Armoede
•    Laaggeletterdheid
•    Cultuur
•    Sport
•    LHBTIQ+

Waarom een inwonersadviesraad? 

Soms heeft iemand extra hulp nodig, dat kan voor korte of langere tijd zijn. We vinden het als gemeente belangrijk dat er dan ook goede hulp is in Zwijndrecht. Ook is het belangrijk dat onze inwoners zoveel mogelijk kunnen (blijven) meedoen aan de samenleving. Daarom zijn we blij dat de inwonersadviesraad ons adviseert hierover en signalen aan ons doorgeeft. 

Voor wie is de inwonersadviesraad?

De inwonersadviesraad is er voor iedereen van 0 tot 100+. De inwonersadviesraad komt namens de inwoners van Zwijndrecht op voor de belangen van bijvoorbeeld ouderen, jongeren, inwoners met een lichamelijke of verstandelijke beperkingen, of mensen die gebruik maken van geestelijke gezondheidszorg. 

Wat betekent dit voor u?

Loopt u ergens tegenaan als het gaat om zorg en ondersteuning? Heeft u tips? Mist u iets in het zorgaanbod? Neem dan contact op met de inwonersadviesraad. 

Contactinformatie

Kijk voor meer informatie op de website van de inwonersadviesraad Zwijndrecht.