Vliegeniersbuurt

De riolering van de Vliegeniersbuurt is verouderd en moet worden vervangen. Wij grijpen deze kans aan om uw wijk opnieuw in te richten, zodat het ook in de toekomst fijn wonen is in de Vliegeniersbuurt. Bij de nieuwe inrichting houden we rekening met klimaatverandering, hittestress, wateroverlast en parkeren. De werkzaamheden starten begin 2024 en duren tot eind 2025.

Definitief ontwerp

Hieronder ziet u het definitief ontwerp vanaf boven weergegeven. Klik op de afbeelding voor een grotere weergave van het definitief ontwerp in PDF-formaat

DO Vliegeniersbuurt_08052023

Nieuw riool

In de Dr. Plesmanstraat en Van Weerden Poelmanstraat wordt een nieuw riool gelegd. Voor de bewoners in deze straten is het mogelijk om hun huis hierop te laten aansluiten. Dit is niet verplicht, het oude riool blijft intact. U kunt tijdens de werkzaamheden contact opnemen met de aannemer om de mogelijkheden voor het aansluiten te bespreken. 

Ophogen buitenruimte

De buitenruime is de afgelopen jaren verzakt. Tijdens de werkzaamheden wordt de buitenruimte (zoals straat en trottoir) opgehoogd. Dit heeft gevolgen voor uw (voor) tuin en betekent dat ook uw tuin opgehoogd moet worden. Voordat we aan de werkzaamheden beginnen plannen we een nieuwe bewonersavond waarbij de Stichting Tussentuin u meer vertelt over het ophogen en vergroenen van uw tuin. Minder tegels in de tuin ofwel minder verhard oppervlak heeft veel voordelen: het regenwater kan in de bodem wegzakken en het grondwater aanvullen, de tuin wordt op hete zomerse dagen minder warm en het biedt leefruimte aan vogels, bijen en vlinders.

 

Tijdens de bewonersavond op 20 april 2023 hebben we samen met Cooperatie Tussentuin gesproken over het vergroenen van uw tuinen. Omdat het straatniveau tijdens de werkzaamheden opgehoogd zal worden komen de tuinen in sommige gevallen lager te liggen dan de straat / het trottoir. Het straatniveau zal tot maximaal 15 centimeter onder de voordeur worden opgehoogd. Om u te helpen stellen we grond ter beschikking tijdens de werkzaamheden. Dit kunt u gebruiken om uw tuin op te hogen. De grond kan wanneer de aannemer bij u in de straat aan het werk is, voor u in de tuin aangebracht worden. Ook is er zand beschikbaar en zal de gemeente een dag organiseren om planten uit te delen. Hierover volgt later meer informatie. Cooperatie Tussentuin heeft een presentatie gegeven over het effect van meer groen en minder tegels in de tuin. Minder tegels in de tuin ofwel minder verhard oppervlak heeft voordelen: het regenwater kan in de bodem wegzakken en het grondwater aanvullen. Door het planten van (kleine) bomen en struiken wordt de tuin op hete zomerse dagen minder warm en biedt leefruimte aan vogels, bijen en vlinders. Hieronder een aantal tips die zorgen voor meer buiten, vlinders en vogels in uw tuin: 

- Veiligheid: biedt vogels een veilige plek om zich te verstoppen van natuurlijke roofdieren zoals katten. Een stekelbosje of rommelhoekje is hiervoor perfect.
- Voortplanting: een nestkastje of bijenhotel zorgt voor een plekje waar de dieren zich kunnen voortplanten. 
- Voedsel: bessenstruiken en vogelbadjes zorgen voor voedsel en een fijn plekje voor vogels om af te koelen.
- Variatie: net als mensen eten dieren ook graag niet elke dag hetzelfde. Zorg dus voor een beetje variatie in de beplanting. 
 

Door meer groen in uw tuin zorgt u voor een fijne en gezonde leefomgeving voor uzelf en uw omgeving!

Speeltuin

Op 25 mei stemden kinderen uit de Vliegeniersbuurt op hun favoriete ontwerp voor de speeltuin aan de Van Weerden Poelmastraat. Het winnende ontwerp 'Vliegensvlug' wordt meegenomen in het definitieve ontwerp van de wijk. Klik hier om het ontwerp Vliegenvlug te bekijken.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen over het ontwerp of de werkzaamheden in de Vliegeniersbuurt? Stuur dan een mail naar project@zwijndrecht.nl en zet in het onderwerp Vliegeniersbuurt. We beantwoorden uw vragen zo snel mogelijk! 

Doctor Plesmanstraat

Van Meelstraat

 

Van Weerden Poelmanstraat