Heer Oudelands Ambacht – Grote aanpak fase 4

De wijk Heer Oudelands Ambacht heeft last van verzakkingen in de openbare ruimte en tuinen. Bepaalde terreinen en woningen zijn hierdoor minder goed toegankelijk. Deze verzakkingen veroorzaken schade aan het straatwerk, de riolering, kabels en leidingen. De openbare ruimte moet daarom worden opgehoogd. We grijpen deze kans ook aan om uw woonomgeving flink op te knappen.

In bovenstaande video leggen wij u uit wat er gaat gebeuren.

Planning werkzaamheden

Eind 2021 zijn we gestart met de voorbereidingen van fase 4. De nutsbedrijven starten medio 2023 met de werkzaamheden aan kabels en leidingen. Aansluitend hierop gaan we aan de slag met de inrichting van de openbare ruimte. Over de exacte planning wordt u per brief geïnformeerd.

211011_Voorkant_fase4_5

 

Het definitief ontwerp

Na de bewonersavond hebben we nog een aantal reacties op het voorlopig ontwerp ontvangen. Deze hebben wij voor zover mogelijk verwerkt. We hebben opnieuw gekeken naar wat past binnen de ruimte, het beleid van de gemeente en het budget. Het resultaat is het definitief ontwerp van HOA fase4. 

HOA4 definitief ontwerp
 

Brochure 'Heer Oudelands Ambacht – Grote aanpak openbare ruimte'

Onlangs heeft u de brochure 'Heer Oudelands Ambacht – Grote aanpak openbare ruimte' ontvangen in uw brievenbus. In deze brochure geven wij antwoord op de meest gestelde vragen. De brochure kunt u ook hieronder downloaden. Staat uw vraag er niet tussen? Stuur dan een mail naar HOA@zwijndrecht.nl.

Download de brochure 

 

Huidige situatie

Op onderstaande tekening ziet u hoe de huidige situatie in de wijk is. Uit ervaring weten we dat bomen bij een forse ophoging binnen een paar jaar erg verzwakken en dood gaan. Dit geldt ook voor bomen die staan op de plek waar aan de riolering wordt gewerkt. Daarom worden deze bomen op voorhand gekapt. Zieke of ongezonde bomen moeten helaas ook gekapt worden. Op onderstaande tekening staat aangegeven om welke bomen het gaat. 

Tekening huidige situatie

 

Ophoging

De openbare ruimte wordt opgehoogd. We zorgen daarbij voor een geleidelijke en begaanbare overgang tussen privé en openbaar gebied. Het ophogen van uw voortuin is uw eigen verantwoordelijkheid. Indien u ervoor kiest uw voortuin niet op te hogen, dan wordt de eerste meter van het straatwerk op uw perceel meegenomen door de aannemer van de gemeente. Op onderstaande tekening ziet u wat de te verwachten ophoging is. 

Tekening nieuwe situatie

Participatie

In December 2021 hebben we de bewoners van HOA 4 uitgenodigd om hun mening over de wijk met ons te delen. Vanwege de corona-maatregelen was een fysieke bijeenkomst toen niet mogelijk. Bewoners konden online een enquête invullen en zo hun opmerkingen en ideeën met de gemeente delen. 

In aanvulling op de online-enquête hebben we in maart 2022 nog een bewonersavond gehouden. Ook hier zijn een aantal enquêtes ingevuld. We hebben de input uit al deze enquêtes gebruikt voor het maken van het ontwerp. 

Vragenlijst

Via de enquêtes kregen wij veel ideeën, opmerkingen en vragen binnen. Een aantal ideeën en suggesties hebben wij kunnen verwerken in het ontwerp. Sommigen ook niet. Wij hebben een reactie op deze vragen uitgeschreven, zodat u uitleg krijgt waarom uw idee of opmerking wel of niet is uitgewerkt in het ontwerp. Hieronder leest u de vragen en opmerkingen met een reactie van de gemeente. Let op: veel vragen en suggesties zijn meerdere keren genoemd. Deze hebben wij een keer in algemene woorden in het document gezet.
Klik hier voor de vragenlijst.