Sportbedrijf Zwijndrecht

Sportbedrijf Zwijndrecht is per 1 januari 2022 een nieuwe maatschappelijke organisatie. De gemeente Zwijndrecht is de enige aandeelhouder van deze besloten vennootschap. Het Sportbedrijf Zwijndrecht zorgt voor het beheer, onderhoud en de exploitatie van sportaccommodaties.

De medewerkers van het Sportbedrijf Zwijndrecht zijn makkelijk bereikbaar en sturen scherp op de kosten. Ze stimuleren het gebruik van de accommodaties voor sport, vrije tijd en een diversiteit aan maatschappelijke activiteiten. Het Sportbedrijf Zwijndrecht wordt zowel adviseur als aanspreekpunt voor de gemeente, inwoners, lokale verenigingen en sport- en welzijnsorganisaties.

Groei

Het Sportbedrijf Zwijndrecht zal de komende jaren verder groeien. In de eerste periode is het sportbedrijf verantwoordelijk voor het beheer en de exploitatie van zwembad De Hoge Devel. Dat is begin 2023 vervangen door een nieuwe zwemaccommodatie in het Develpark. Het is de bedoeling dat het Sportbedrijf Zwijndrecht verantwoordelijk wordt voor meer gemeentelijke sportaccommodaties. De organisatie heeft bij de start een formatie van 14 fte, aangestuurd door een directeur-bestuurder. Deze rapporteert aan de raad van commissarissen, die uit drie leden bestaat.

Plan Sportbedrijf Zwijndrecht

Meer informatie over het Sportbedrijf Zwijndrecht en de plannen voor de toekomst leest u in de Rapportage Sportbedrijf Zwijndrecht - de vormgeving (PDF, 1 MB).