Speeltuinen

In 2017 is geïnventariseerd welke speeltuinen er in Zwijndrecht zijn, welke speeltuinen opgeknapt moeten worden en waar een nieuwe speeltuin moet komen. De uitkomsten zijn vastgelegd in het Speelruimteplan. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de uitvoering van het plan.

Op deze pagina geven wij u informatie over het Speelruimteplan en de uitvoering daarvan aan de hand van veel gestelde vragen. 

Download het Speelruimteplan (PDF, 1.5 MB)

Welke speeltuinen worden er de komende tijd opgeknapt?

De komende tijd gaan we aan de slag met de volgende speeltuinen:

 • Sweelinckplantsoen
 • Duparcstraat
 • Scarlattiplaats
 • Julianaschool
 • Gentsestraat
 • Harseveld
 • Prinsessenpark
 • Stenenkamer
 • Gerrit van der Veenstraat
 • Van Weerden Poelmanstraat
 • Skatepark Molenweg
Hoe kan ik meedenken over een speeltuin die wordt opgeknapt in mijn buurt?

Voordat we een speeltuin opknappen, inventariseren we de wensen van buurtbewoners en kinderen. Dat doen we via de website van de Speeltuinchef. Zodra we alle wensen hebben verzameld, laten we meerdere ontwerpen maken. Hierop kan gestemd worden door de buurtbewoners.  De gemeente beoordeelt de ontwerpen ook. Hierbij kijken we vooral naar de kwaliteit van de speeltoestellen en het toekomstige beheer en onderhoud. Ieder ontwerp voorzien we van een score. De score bestaat uit de beoordeling van de gemeente en de stemmen van de buurtbewoners en kinderen. Het ontwerp met de hoogste score aan we uitvoeren.

Krijgt een speeltuin altijd  nieuwe speeltoestellen?

Het uitgangspunt is dat we speeltoestellen hergebruiken, waarvan de kwaliteit nog goed is. De andere speeltoestellen worden vervangen. 

Waar kunnen we een melding doen als een speeltoestel kapot?

Een kapot speeltoestel kunt u melden via Fixi, het meldingssysteem van de gemeente. Als uw melding binnen komt, gaat er iemand langs om het speeltoestel te controleren en wanneer mogelijk te repareren. Onze eigen technische dienst controleert overigens meerdere keren per jaar alle speeltuinen en speeltoestellen. Daarnaast worden alle speeltoestellen jaarlijks gecontroleerd door een externe keurder. Veiligheid staat hierbij voorop.

Wat is 'natuurlijk' spelen?

In Zwijndrecht en Heerjansdam zijn verschillende speeltuinen gericht op natuurlijk spelen. Bij natuurlijk spelen speel je met materialen uit de natuur, zoals bijvoorbeeld water, takken en kiezels. Natuurlijk spelen levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van creativiteit, fantasie en vindingrijkheid. Het is wetenschappelijk bewezen dat kinderen in een natuurlijke omgeving meer bewegen. Daarnaast ervaren kinderen op een natuurlijke speelplek een groter gevoel van vrijheid en neemt het vermogen om nieuwe dingen te ontdekken, zich te verwonderen en het ontwikkelen van creatief spel, toe. Neem eens een kijkje in de speeltuinen in het Limburg van Stirumplantsoen, Walraven van Hallstraat of De Gors.

Waarom wordt er gekozen voor gras in plaats van kunstgras?

Er zijn meerdere redenen om te kiezen voor gras. Allereerst past gras binnen het natuurlijk spelen omdat het een natuurproduct is. Ten tweede wordt kunstgras in de zon veel heter dan gras en is het daardoor niet prettig om op te spelen op een hete zomerse dag. Bij sommige speelplekken kiezen we toch voor kunstgras omdat het in een aantal gevallen wettelijk verplicht is. 

Hoelang blijven de bouwhekken om de speeltuin staan?

Dat is per speeltuin verschillend en is afhankelijk van diverse omstandigheden. Om nieuw ingezaaid gras goed te laten groeien is er bijvoorbeeld een zonnetje nodig en daar kan dus wat tijd overheen gaan. Op de bouwhekken hangt een bord met informatie over hoe ver we zijn met het onderhoud van de speeltuin. 

Is er in Zwijndrecht of Heerjansdam een speelplek voor mindervaliden? 

De speeltuin in de Schotse Tuin is geschikt voor mindervaliden. Er is zelfs een trampoline waar kinderen met de rolstoel op kunnen! 

Kan ik helpen met het onderhoud en beheer van de speeltuin?

Fijn dat u wilt meehelpen. Via Fixi kunt u aangeven dat u wilt meehelpen. Vermeld daarbij om welke speeltuin het gaat. Wij komen er dan zo snel mogelijk bij u op terug.