Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan

Hier vindt u informatie over het verkeer- en vervoersplan van Zwijndrecht.

 

Visual Parkeerbeleid Zwijndrecht

Gemeentelijk Verkeers- en vervoersplan 2021 - 2030

In 2021 is het geactualiseerde gemeentelijk verkeers- en vervoersplan vastgesteld (verder: GVVP). De verkeersvisie loopt t/m 2030 en de uit te voeren maatregelen t/m 2025.

In het GVVP is de visie op mobiliteit geformuleerd; er wordt ingezet op het STOMP-principe dat staat voor Stappen, Trappen, Openbaar vervoer, Mobility as a service (deelmobiliteit) en Privé auto/parkeren. Dit houdt in dat er meer ruimte voor de voetganger en de fietser is waarbij Zwijndrecht dus ook heel goed bereikbaar is met andere vervoersmiddelen dan alleen de auto.

Daarbij wordt er gewerkt aan verschillende plannen om de verblijfskwaliteit te verhogen. Hoge dichtheid en kwalitatieve openbare ruimte betekent dat het gemotoriseerd een ondergeschikte rol heeft. Daar zetten we voor heel Zwijndrecht op in.