Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan

Hier vindt u informatie over het verkeer- en vervoersplan van Zwijndrecht.

Geef uw mening over het nieuwe verkeer- en vervoersplan

Denk met ons mee door de enquête over het verkeer en vervoer in Zwijndrecht in te vullen. Deze enquête gebruiken wij om sturing te geven aan de uitwerking van het beleid. Klik op onderstaande button!

Denk met ons mee over het Gemeentelijk verkeer- en vervoersplan!


Geactualiseerd GVVP

Verkeer en vervoer is van belang voor een bereikbaar en leefbaar Zwijndrecht. In 2016 is het Gemeentelijk verkeer- en vervoersplan (GVVP) 2016-2030 samengesteld. Onderdeel van dit plan is het uitvoeringsprogramma 2016-2020. Dit programma is onlangs geëvalueerd en dit gaf aanleiding het GVVP in zijn geheel te updaten.

Het geactualiseerde GVVP ligt t/m 7 april 2021 ter inzage. Wilt u het GVVP met de daarbijbehorende modules inzien? Klik dan op onderstaande links. Heeft u na het lezen van deze plannen tips en ideeën voor het GVVP? Stuur deze dan via mail naar gvvp@zwijndrecht.nl

GVVP

Modules GVVP

Bijlagen module Parkeerbeleidsplan

Visual Parkeerbeleid Zwijndrecht

Huidig verkeer- en vervoersplan

Totdat het nieuwe verkeer- en vervoersplan is goedgekeurd, geldt het verkeer- en vervoersplan dat in 2016 is opgesteld. 

Ga naar het op dit moment geldende gemeentelijk verkeer-en vervoersplan