Fiets kwijt?

We willen de openbare ruimte en fietsenstallingen netjes houden. Daarom houdt de gemeente een aantal keer per jaar een waarschuwings- of opruimactie.

Fout geparkeerde (brom)fietsen en scooters

Een aantal keer per jaar houden we bij het station een fietsopruimactie. Op verkeerd geparkeerde (brom)fietsen of scooters plakken we tijdens zo'n actie een waarschuwingssticker. Als de fiets 3 uur na het aanbrengen nog steeds verkeerd geparkeerd staat, verwijderen we de fiets. In het stationsgebied mag u uw (brom)fiets of scooter alleen parkeren in de bewaakte of onbewaakte fietsenstalling, dus niet daarbuiten. 

Fietsrood

Waarschuwing

Een maand voordat een fietsopruimactie plaatsvindt, maken we een label vast aan fietsen, brommers of scooters waarvan we denken dat deze al langere tijd geparkeerd staan. Deze fietsen krijgen een waarschuwingssticker met het label 'weesfiets'. U mag uw (brom)fiets of scooter namelijk maximaal 28 aaneengesloten dagen parkeren in de openbare ruimte. Staat een weesfiets nog steeds op dezelfde plek na 28 dagen, dan verwijderen we deze tijdens de opruimactie. Op deze manier zorgen we ervoor dat de openbare ruimte netjes blijft en er voldoende plek is om fietsen te stallen.

Fietsgeel

Controleer of de gemeente uw fiets heeft verwijderd

Bent u uw (brom)fiets of scooter kwijt? En denkt u dat dit tijdens een opruimactie is gebeurd? We maken van alle (brom)fietsen of scooters die we verwijderen een foto. U kunt zelf controleren of uw fiets door ons is weg gehaald door de foto's van de fietsopruimacties te bekijken. 

Op 18 augustus 2022 zijn er 44 weesfietsen weggehaald rondom het stationsgebied. Bekijk of uw fiets er tussen staat.

Verwijderde fiets ophalen

De fietsen slaan we op in de fietsafhandelcentrale aan het Slagveld 99 in Zwijndrecht. Daar blijven ze in ieder geval 3 weken staan. Ook controleren we of een (brom)fiets/scooter misschien gestolen is of geregistreerd staat. Is uw (brom)fiets/scooter door ons weggehaald? Stuur dan een mail naar Handhaving.  U kunt dan een tijdstip afspreken voor het ophalen van de (brom)fiets/scooter. Let op: na de wettelijke termijn van 13 weken is het niet meer mogelijk uw (brom)fiets/scooter terug te krijgen.

Wat moet u meenemen als u uw (brom)fiets of scooter komt ophalen?

  • Geldig legitimatiebewijs.
  • Bewijs dat u de eigenaar bent (bijvoorbeeld een sleutel van het slot) 
  • Een bedrag van €25 (contact en gepast) voor de gemaakte kosten. 
Meer informatie

De regels rondom het parkeren van (brom)fietsen en scooters zijn vastgesteld in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) art. 5:12.