Elektrisch rijden

Steeds meer mensen stappen over op een elektrisch vervoersmiddel. Ook in Zwijndrecht neemt het aantal gebruikers toe. Om dit gebruik te faciliteren heeft gemeente Zwijndrecht een contract met Allego en PARKnCHARGE. Zij plaatsen en onderhouden de laadpalen in Zwijndrecht. Deze leveranciers bepalen in overleg met de gemeente de locatie van de laadpaal.

 

Hoe kan ik een laadpaal aanvragen?

De gemeente heeft op dit moment een overeenkomsten met twee partijen: Allego en PARKnCHARGE. U kunt een laadpaal aanvragen via één van deze twee partijen. Dit kan via de website van Allego of de website van PARKnCHARGE. Per locatie kunt u bij één aanbieder een oplaadpaal aanvragen. 

Hieronder staan 4 punten om te controleren of u in aanmerking komt voor een laadpaal:

  1. U heeft geen mogelijkheid op eigen terrein een laadpunt te realiseren.
  2. Uw elektrische of hybride auto heeft een actieradius van ten minste 50 kilometer óf 9kWh accu-capaciteit.
  3. Op loopafstand van 200 meter van uw woonadres is nog geen laadpaal of staat nog geen laadpaal gepland.
  4. U woont of werkt in de gemeente Zwijndrecht en kunt dat aantonen.

Beide leveranciers toetsen samen met de gemeente of en waar een laadpunt kan worden gerealiseerd. De gemeente bepaalt de definitieve locatie van de oplaadpaal en wijst de parkeerplaats aan op basis van de criteria uit de beleidsrichtlijn. 

Hoe lang duurt de behandeling van mijn aanvraag?

Het realiseren van een oplaadpunt is een samenspel tussen marktpartij, netbeheerder en gemeente. De totale doorlooptijd bij alle partijen gezamenlijk is minimaal 24 weken, waarvan 6 weken wettelijk verplicht vanwege de bezwaartermijn. Als er bezwaar wordt gemaakt, dan duurt het aanvraagproces mogelijk langer. Vanzelfsprekend doen wij ons uiterste best om zo snel mogelijk een oplaadpaal te realiseren. Als gemeente zijn we voor de voortgang afhankelijk van andere partijen.

Waar staan de laadpalen van Allego in Zwijndrecht en Heerjansdam?

Via de website van Allego kunt u op een interactieve kaart zien welke laadpalen op dit moment in aanvraag zijn en waar al laadpalen zijn geplaatst. PARKnCHARGE is een nieuwe leverancier voor Zwijndrecht, daarom is er nog geen overzicht beschikbaar van de laadpalen van deze leverancier Zwijndrecht en Heerjansdam.

Uitleg legenda interactieve kaart

Groen = een snellader  
Blauw = reeds opgeleverde reguliere laadpaal (laden tot 100km/uur), bruikbaar voor alle e-rijders.
Geel = de laadlocatie is vastgesteld en akkoord voor de gemeente. De fase waarin de aanvraag zit is: bezwaartermijn of realisatieplanning van aannemer/netbeheerder.
Zwart = De locatie is akkoord door de gemeente en is gepubliceerd in de krant/bezwaartermijn loopt.
Rood = Verzoek verkeersbesluit is ingediend bij de gemeente. De gemeente overlegt intern of de aanvraag aan alle voorwaarden en eisen voldoet. Indien akkoord, dan wordt er een verkeersbesluit opgemaakt en gepubliceerd. Indien niet akkoord door gemeente, dan gaan Allego en de gemeente in overleg over er een goede alternatieve locatie. 

Hoe kan ik bezwaar maken tegen een laadpaal?

Het besluit tot het plaatsen van een laadpaal wordt altijd via het Stadnieuws in weekblad De Brug en de Staatscourant bekend gemaakt. Vanaf het moment van publicatie in Stadsnieuws en Staatscourant heeft u 6 weken de tijd om het besluit in te kijken en eventueel bezwaar te maken. Het besluit wordt pas uitgevoerd nadat de bezwaartermijn verlopen is en eventuele bezwaren zijn afgehandeld.