Participatieverklaringstraject

Wie van buiten de Europese Unie (EU) voor langere tijd in Nederland komt wonen, moet een 'Inburgeringscursus' volgen. U leert de Nederlandse taal spreken en onze samenleving kennen. Binnen 1 jaar moet u daarnaast ook leren welke rechten, plichten, normen en waarden gelden binnen Nederland. Dit leert u in het participatieverklaringstraject.

De gemeente waarin u in Nederland woont, biedt u het participatieverklaringstraject aan. Voor de inburgeringscursus bent u zelf verantwoordelijk.

Voor wie is het participatieverklaringstraject?

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) geeft aan wie het participatieverklaringstraject moet volgen. U krijgt van hen een brief waarin u de datum leest waarop u start en wanneer u ermee klaar moet zijn. U bent verplicht om het participatieverklaringstraject te volgen. Het hele traject bestaat uit:

  • een workshop van 2 dagdelen;
  • het ondertekenen van de participatieverklaring.

Als u geen brief van DUO ontvangen heeft, hoeft u het participatieverklaringstraject niet te volgen.

Het participatieverklaringstraject in Zwijndrecht

Binnen Zwijndrecht geeft Vluchtelingenwerk de workshops over de Nederlandse normen en waarden. De 2 workshops worden vaak op 1 dag gepland. Net als u , ontvangt Vluchtelingenwerk bericht van DUO wie het traject moet volgen. U krijgt via Vluchtelingenwerk een uitnodiging voor de 2 workshops. Nadat u de workshops heeft gevolgd, tekent u de participatieverklaring. 

Kosten participatieverklaringstraject

Voor vreemdelingen met een erkende asielstatus is het Participatieverklaringstraject gratis. Voor andere vreemdelingen (zonder erkende asielstatus, zoals een gezinsmigrant) kost het traject € 150,-. U mag het traject pas volgen als u dit bedrag betaald heeft.

Heeft u vragen?

Neem voor vragen contact op met Vluchtelingenwerk Zuidwest-Nederland of DUO.
Voor informatie over inburgeren, neemt u contact op met DUO via de website DUO Inburgeren in Nederland.