Grondwaterloket

Wat is grondwater? Hoe kunt u grondwaterproblemen voorkomen? En wat doet de gemeente aan het grondwaterpeil in Zwijndrecht? Op deze pagina vindt u meer informatie over grondwater.

 • Grondwater in de gemeente Zwijndrecht

  De gemeente Zwijndrecht ligt in een nat gebied, waarbij het land nauwelijks hoger ligt dan het water in de sloot. De grondwaterstand is hierdoor in de gemeente hoog.

 • Waar bent u zelf verantwoordelijk voor?

  De gemeente treft alleen maatregelen in de openbare ruimte. Particulieren (zoals huiseigenaren) zijn zelf verantwoordelijk voor het treffen van maatregelen tegen grondwaterproblemen op hun eigen terrein/perceel.

 • Wat doet de gemeente?

  De gemeente heeft de zorgplicht voor het grondwater. Dit houdt in dat de gemeente in het openbaar gebied maatregelen moet treffen om structurele grondwateroverlast zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.

 • Wat is grondwater?

  Grondwater is al het water dat zich in de bodem bevindt. Bij het graven van een gat in de grond stroomt er na enige tijd water toe, tussen de gronddeeltjes door. Dit is grondwater en bestaat uit regen- en/of rivierwater dat in de bodem is gezakt.

 • Wat kunt u doen om grondwaterproblemen te voorkomen?

  Als het grondwater te hoog staat, kan dit overlast geven. Wat kunt u zelf doen om overlast te beperken? U leest hier meer.