Klacht indienen huurwoning

Als uw huurwoning in slechte staat van onderhoud is kunt u een woningklacht indienen. Bij achterstallig onderhoud kan de gemeente de eigenaar dwingen om de woonkwaliteit te (laten) herstellen.

De eigenaar van de woning of woonwagen is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het gebouw of bouwwerk. Voor woningen en woonwagens gelden minimale eisen van woonkwaliteit. Deze hebben betrekking op:

  • veiligheid
  • gezondheid
  • bruikbaarheid
  • energiezuinigheid
Woningklacht indienen

U meldt de gebreken aan de huurwoning of huurwoonwagen eerst aan de eigenaar van de woning of woonwagen. Als de eigenaar de gebreken niet op tijd oplost, kunt u een woningklacht indienen bij de huurcorporatie. 

Afhandeling

Als u een klacht indient, wordt gekeken naar de gebreken en het achterstallig onderhoud aan de woning. Als het achterstallig onderhoud in strijdt is met het Bouwbesluit, schrijft de gemeente de eigenaar aan om dit op te lossen.

Voor het afhandelen van de woningklacht staat geen wettelijke termijn. Dit hangt af van de aard van de gebreken en de bereidheid van de eigenaar om deze zelf te (laten) herstellen.