Bezwaar maken

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u bezwaar maken. In uw bezwaar vertelt u waarom u het niet met ons eens bent.

In het bericht in de krant of de brief die u gekregen heeft, staat op welke manier u bezwaar kunt maken. U moet dit doen bij de aanvragen, binnen 6 weken na het verzenden van het besluit. U betaalt geen kosten voor het aanvragen van een bezwaarschrift.

Bezwaarschrift aanvragen

U kunt eerst contact opnemen met de contactpersoon van de gemeente, voordat u bezwaar maakt. De gegevens staan in de brief die u gekregen hebt. Komt u er niet uit en wilt u toch een bezwaarschrift aanvragen? Dat kan op twee manieren:

De brief richt u aan de Gemeente Zwijndrecht, Postbus 15, 3330 AA Zwijndrecht. ​​​Daarin vertelt u waarom u het niet met ons eens bent. Zet in deze brief ook de volgende dingen:

​​​

  • de datum waarop u het bezwaarschrift heeft geschreven
  • het besluit waartegen u bezwaar maakt; voor een snelle afhandeling stuurt u een kopie, scan of foto van het besluit mee
  • uw handtekening 
  • uw telefoonnummer.
Wat gebeurt er met uw bezwaarschrift?

Een medewerker van het Juridisch Kenniscentrum Drechtsteden neemt telefonisch contact met u op. Dan kijken we op welke manier we het bezwaarschrift kunnen behandelen. In het gesprek vertelt u wat er precies speelt en kijken we samen met u wat de beste aanpak is voor uw bezwaarschrift:

  • een hoorzitting of
  • een informeel gesprek

De uitkomst van een informeel gesprek kan zijn dat een oplossing wordt gevonden, waarmee iedereen tevreden is. Als dat niet lukt dan vindt een hoorzitting plaats. Daarna krijgt u een beslissing op uw bezwaarschrift.
Soms lukt het de gemeente niet om binnen de beslistermijnen een beslissing te nemen. U krijgt dan bericht dat we de beslistermijn met maximaal 6 weken uitstellen. Hebben we daarna nog meer tijd nodig? Dan mogen wij de termijn alleen verlengen wanneer u het daarmee eens bent.

Uw bezwaarschrift is openbaar

Uw bezwaarschrift is een openbaar stuk. De gemeente voegt uw bezwaarschrift en het besluit samen in een dossier. Belanghebbenden mogen dit dossier inzien.

Vragen over bezwaarprocedure?

Wanneer u vragen hebt over de bezwaarprocedure, stelt u deze aan het Juridisch Kenniscentrum Drechtsteden. U bereikt hen via telefoonnummer 078 770 8008, keuze 9, toets 2. Met andere vragen over besluiten, kunt u contact opnemen met de contactpersoon die in het besluit staat vermeld.

Tips of advies

Wilt u de gemeente een tip of advies geven? Stuur dan een mail naar gemeente@zwijndrecht.nl