Aangifte van overlijden

Als iemand in Nederland overlijdt, moet dat worden aangegeven bij de gemeente. De aangifte doet u in de gemeente waar de persoon is overleden. Meestal geeft de uitvaartverzorger het overlijden door. In Nederland moet een overledene binnen 6 dagen na overlijden begraven of gecremeerd worden. Hiervoor geeft de ambtenaar van de burgerlijke stand een verlof af.

Regelen

EHerkenning-logoDigitaal aangifte doen van overlijden (door uitvaartverzorger)   

Afspraak maken voor overlijdensaangifte (door uitvaartverzorger)

Afspraak maken voor overlijdensaangifte (door familieleden)

Of bel 14 078 om een afspraak te maken.

U kunt alleen op afspraak langskomen bij de Gemeentewinkel tijdens de openingstijden.

Meebrengen bij aangifte van overlijden
  • geldig identiteitsbewijs van degene die het overlijden komt aangeven
  • B-envelop voor het CBS (Centraal Bureau voor Statistieken) waarin de arts de doodsoorzaak aangeeft
  • bij een natuurlijke doodsoorzaak: verklaring van overlijden, afgegeven door de behandelend geneeskundige of een gemeentelijk lijkschouwer (witte envelop)
  • bij een niet-natuurlijke doodsoorzaak: een verklaring van geen bezwaar voor crematie of begrafenis, afgegeven door de Officier van Justitie
  • bij begraven of cremeren na de 6e werkdag na overlijden: een schriftelijk verzoek om uitstel van crematie of begrafenis. Hierin staat de reden en het aantal dagen van uitstel en een verklaring van geen bezwaar afgegeven door een geneeskundige
  • bij ontleding: het originele codicil en het verzoek aan de burgemeester tot afgifte van verlof tot ontleding
  • eventueel het trouwboekje van de achterblijvende partner voor het bijschrijven van overlijden
Overlijden in het buitenland

Als een inwoner uit Nederland in het buitenland is overleden, geeft u dit door aan de woongemeente binnen Nederland. Hiervoor heeft u een (gelegaliseerde) overlijdensakte nodig uit de plaats waar betrokkene is overleden. Meer informatie vind u op de website van de Rijksoverheid. Of lees meer informatie over buitenlandse documenten.

Ook leest u meer informatie over de mogelijkheden bij begraven of cremeren en de eventuele verdeling van de erfenis op de website Uitvaartverzekeringen.net.

Verklaring van erfrecht

Wanneer u een verklaring van erfrecht nodig heeft, gaat u daarvoor naar een notaris. Deze zoekt uit wie de erfgenamen zijn en maakt een verklaring op. Informatie over de verklaring van erfrecht vraagt u bij de notaris. Adressen van notarissen vindt u via internet of in de Gouden Gids.

Als nabestaande zaken regelen

De gemeente geeft het overlijden automatisch door aan overheidsinstellingen zoals:
•    Belastingdienst
•    Pensioenfonds 
•    Sociale Verzekeringsbank
Ook stopt de zorgverzekering automatisch. 

Op de website van Rijsoverheid vindt u een persoonlijk overzicht. Daarin leest u wat u moet regelen bijvoorbeeld bij:
•    banken
•    verzekeringen
•    clubs
•    bedrijven
U leest daar tips wanneer u dat doet en hoe.

Heeft u vragen?

Vul dan het contactformulier in. Binnen 5 werkdagen krijgt u antwoord van ons.