Aangifte van overlijden

Regel uw zaken zoveel mogelijk online. U kunt alleen op afspraak naar de Gemeentewinkel komen. 

Als iemand in Nederland overlijdt, moet u aangifte doen bij de gemeente waar de persoon is overleden. Meestal geeft de uitvaartverzorger het overlijden door. In Nederland moet de begrafenis of crematie binnen 6 werkdagen na de dag van overlijden plaatsvinden. Hiervoor geeft de ambtenaar van de burgerlijke stand een verlof af. 

Regelen

Uitvaartondernemers kunnen online aangifte van overlijden doen:

EHerkenning-logoDigitaal aangifte doen van overlijden (door uitvaartverzorger)  

Afspraak maken voor overlijdensaangifte (door uitvaartverzorger)

Afspraak maken voor overlijdensaangifte (door familieleden). Of bel 14 078 .

Meebrengen bij aangifte van overlijden
 • geldig identiteitsbewijs van degene die het overlijden komt aangeven
 • B-envelop voor het CBS (Centraal Bureau voor Statistieken) waarin de arts de doodsoorzaak aangeeft
 • bij een natuurlijke doodsoorzaak: verklaring van overlijden, afgegeven door de behandelend geneeskundige of een gemeentelijk lijkschouwer (witte envelop)
 • bij een niet-natuurlijke doodsoorzaak: een verklaring van geen bezwaar voor crematie of begrafenis, afgegeven door de Officier van Justitie
 • bij begraven of cremeren na de 6e werkdag na overlijden: een schriftelijk verzoek om uitstel van crematie of begrafenis. Hierin staat de reden en het aantal dagen van uitstel en een verklaring van geen bezwaar afgegeven door een geneeskundige
 • bij ontleding: het originele codicil en het verzoek aan de burgemeester tot afgifte van verlof tot ontleding
 • eventueel het trouwboekje van de achterblijvende partner voor het bijschrijven van overlijden
Overlijden in het buitenland

Als een inwoner uit Nederland in het buitenland is overleden, geeft u dit door aan de woongemeente binnen Nederland. Hiervoor heeft u een (gelegaliseerde) overlijdensakte nodig uit de plaats waar de persoon is overleden. Lees meer informatie over buitenlandse documenten.

Ook leest u meer informatie over de mogelijkheden bij begraven of cremeren en de eventuele verdeling van de erfenis op de website Uitvaartverzekeringen.net.

Meer informatie vind u op de overlijden in het buitenland op de website van de Rijksoverheid.

Verklaring van erfrecht

Wanneer u een verklaring van erfrecht nodig heeft, gaat u daarvoor naar een notaris. Deze zoekt uit wie de erfgenamen zijn en maakt een verklaring op. Informatie over de verklaring van erfrecht vraagt u bij de notaris. Adressen van notarissen vindt u via internet.

Als nabestaande zaken regelen

De gemeente geeft het overlijden automatisch door aan overheidsinstellingen zoals:

 • Belastingdienst
 • Pensioenfonds 
 • Sociale Verzekeringsbank

Ook stopt de zorgverzekering automatisch. 

Op de website van Rijsoverheid vindt u een persoonlijk overzicht. Daarin leest u wat u moet regelen bijvoorbeeld bij:

 • banken
 • verzekeringen
 • clubs
 • bedrijven

U leest daar tips wanneer u dat doet en hoe.

Meer informatie

pagina Afschrift of uittreksel burgerlijke stand

Heeft u vragen? Vul dan het contactformulier in. Binnen 5 werkdagen krijgt u antwoord van ons.