Milieu

Op deze pagina vindt u meer informatie over asbestdaken en Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid.

 • OZHZ

  De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid zet zich in voor het beschermen van de leefomgeving, het milieu en de natuur. Dit doen zij door controles uit te voeren, vergunningen te verlenen en gemeenten en provincies te adviseren.

 • Grondwaterloket

  Wat is grondwater? Hoe kunt u grondwaterproblemen voorkomen? En wat doet de gemeente aan het grondwaterpeil in Zwijndrecht? Op deze pagina vindt u meer informatie over grondwater.

 • Vervuiling grondwater Nederhoven

  18 juni 2021

  Lees hier meer over de vervuiling van het grondwater in de wijk Nederhoven.