Energie

In Nederland gaan we stoppen met het gebruik van aardgas om gebouwen te verwarmen. De overheid heeft dat in het Klimaatakkoord bepaald.

Vóór 2050 stappen we over op duurzame warmtevoorzieningen om onze huizen te verwarmen, kraanwater op temperatuur te brengen en te koken. Ons energieverbruik moet namelijk veranderen om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan en ook in de toekomst een fijne leefomgeving te hebben.

Hoe bereiden we ons als gemeente Zwijndrecht voor op een toekomst zonder aardgas? Wat doen we gezamenlijk als regio? En wat kunt u zelf doen? U leest het hieronder.
 

Transitievisie Warmte 2021

Stap voor stap bereidt de gemeente zich voor op een toekomst zonder aardgas. In de Transitievisie Warmte 2021 staat welk alternatief voor aardgas de voorkeur heeft en wat het tijdspad per buurt is. Eind mei heeft het college van B&W ingestemd met het concept Transitievisie Warmte 2021. Op dinsdag 15 juni bespreekt de gemeenteraad het document. Lees hier de volledige Transitievisie Warmte 2021 en de bijlagen. Of lees eerst eens de korte samenvatting door!

Welke subsidies zijn er voor u? 

Wilt u uw huis of vakantiehuis energiezuiniger maken? Kijk op www.rvo.nl  voor hulp, informatie en advies. 

Regionaal Energieloket

Het Regionaal Energieloket helpt u als woningeigenaar in Zwijndrecht met al uw vragen rondom energie besparen en duurzaam wonen. Op het energieloket ziet u met de HuisScan snel welke duurzame maatregelen het meest geschikt zijn voor uw woning. Ook krijgt u direct een overzicht van lokale en landelijke subsidies en financieringsmogelijkheden. Door de koppeling met het lokale bedrijfsleven kunt u eenvoudig offertes opvragen bij aanbieders in de regio.

Ga direct naar het Regionaal Energieloket voor al uw vragen. 

Energieagenda Zwijndrecht

Hoe de gemeente de doelstelling van Zwijndrecht Energie Neutraal in 2050 wil bereiken, staat beschreven in de Energieagenda (pdf 5.793kB)

Drechtsteden 2050 Energieneutraal

Op 23 februari 2018 hebben bijna dertig bedrijven en organisaties waaronder Zwijndrecht hun handtekening gezet onder de Samenwerkingsovereenkomst Drechtsteden 2050 Energieneutraal. De deelnemers hebben een gezamenlijke aanpak ontwikkeld om te komen tot een energieneutrale regio in 2050. De belangrijkste opdracht van de deelnemers is om ervoor te zorgen dat alle woningen en bedrijfsgebouwen in de regio in 2050 aardgasvrij zijn. De eerste stappen worden hiervoor al gezet met de uitrol van het warmtenet Drechtsteden. Maar ook energiebesparing door het beter isoleren van huizen en gebouwen en het duurzaam opwekken van energie (zonnepanelen, windmolens) staat op de agenda. Kijk op www.drechtstedenenergie.nl voor meer informatie. 

Meest gestelde vragen over wonen zonder aardgas - april 2021

Zorgvuldig en stap voor stap gaan we de komende jaren langzaam afscheid nemen van aardgas. We noemen dit de warmtetransitie. Elke inwoner en eigenaar van een gebouw krijgt hier op een gegeven moment mee te maken. Op de meeste plekken is isoleren de eerste stap. Hier vindt u de meest voorkomende vragen die inwoners van de Drechtsteden hebben gesteld bij het invullen van de enquête (november 2020). De vragen gaan over de volgende onderwerpen: 1. Waarom gaan we stoppen met aardgas? 2. Wat is een Transitievisie Warmte? 3. Alternatieven voor aardgas 4. Wonen zonder aardgas 5. Hoe zit het met kosten en financiering?