Energie

In Nederland gaan we stoppen met het gebruik van aardgas. Hoe we dat doen? Lees hier meer over de Regionale Energiestrategie en Transitievisie Warmte.

Vóór 2050 stappen we over op duurzame warmtevoorzieningen om onze huizen te verwarmen, kraanwater op temperatuur te brengen en te koken. Hoe bereiden we ons als gemeente Zwijndrecht voor op een toekomst zonder aardgas? Wat doen we gezamenlijk als regio? En wat kunt u zelf doen? U leest het hieronder.

 

Rapporten voorbeeldwoningen - verduurzamen woning

Voor een aantal woningen in de wijk Walburg is de afgelopen weken een energie-bespaar-rapport gemaakt. Dit was onderdeel van de Buurtactie Energiezuinig Wonen. De woningen zijn onderzocht op energieverbruik, comfort en besparingsmogelijkheden. Dit rapport kan ook intessant zijn voor u! Want veel woningen lijken op elkaar en hebben overeenkomsten. Woningen uit dezelfde bouwperiode hebben bijvoorbeeld dezelfde de isolatie-eisen. En dankzij deze overeenkomsten is het mogelijk om het rapport ook te gebruiken voor andere woningen in de buurt. Het Regionaal Energieloket heeft 4 rapporten gemaakt: tussenwoning 1971, tussenwoning 1972, hoekwoning 1972 en nog een tussenwoning 1972. Wie weet kunt u profiteren van het advies! Doe er uw voordeel mee!

Inkoopactie Winst Uit Je Woning

Heeft u ook een brief ontvangen eind november 2021 van de gemeente Zwijndrecht en Winst uit je woning? Dan kunt u gratis en vrijblijvend mee doen aan de advies- en inkoopactie! Kijk direct op www.winstuitjewoning.nl/zwijndrechtTijdens de actie krijgt u eerst vrijblijvend advies. Uiteindelijk koopt een grote groep huiseigenaren o.a. vloerisolatie, HR++-glas, hybride warmtepompen en zonnepanelen gezamenlijk in. Dit maakt dat de voorwaarden goed zijn en de prijzen scherp. Scrhrijf u snel in, ontvang advies en vrijblijvende offertes op maat en bepaal zelf. Vragen over de actie? Bel naar Winst uit je woning op 023 583 69 36.

Regionale Energiestrategie

In de Regionale Energiestrategie Drechtsteden 1.0 (RES) staat hoe de regio Drechtsteden gaat bijdragen aan het opwekken van meer duurzame energie. We willen zoveel mogelijk gebruik maken van zonnepanelen op grote daken en kijken ook naar plekken in de regio voor zonneparken en windturbines. Meer weten? Lees de RES op de website van Drechtsteden Energie. U kunt ook een samenvatting lezen van de RES. Op www.res-drechtsteden.nl wordt in drie minuten duidelijk hoe de regio Drechtsteden de overstap naar duurzame energie de komende jaren gaat aanpakken. 

Transitievisie Warmte 2021

Stap voor stap bereidt de gemeente zich voor op een toekomst zonder aardgas. In de Transitievisie Warmte 2021 staat welk alternatief voor aardgas de voorkeur heeft en wat het tijdspad per buurt is. Op dinsdag 29 juni heeft de gemeenteraad ingestemd met het document. Lees hier de volledige Transitievisie Warmte 2021 en de bijlagen. Of lees eerst eens de korte samenvatting door! Vragen over de overstap naar aardgasvrij? Bekijk hier een lijst met vragen en antwoorden

Welke subsidies zijn er voor u? 

Wilt u uw huis of vakantiehuis energiezuiniger maken? Kijk op www.rvo.nl  voor hulp, informatie en advies. 

Regionaal Energieloket - vragen over verduurzamen?

Het Regionaal Energieloket helpt u als woningeigenaar in Zwijndrecht met al uw vragen rondom energie besparen en duurzaam wonen. Op het energieloket ziet u met de HuisScan snel welke duurzame maatregelen het meest geschikt zijn voor uw woning. Ook krijgt u direct een overzicht van lokale en landelijke subsidies en financieringsmogelijkheden. Door de koppeling met het lokale bedrijfsleven kunt u eenvoudig offertes opvragen bij aanbieders in de regio.

Ga direct naar het Regionaal Energieloket voor al uw vragen. 

Energieagenda Zwijndrecht

Hoe de gemeente de doelstelling van Zwijndrecht Energie Neutraal in 2050 wil bereiken, staat beschreven in de Energieagenda (pdf 5.793kB)

Drechtsteden 2050 Energieneutraal

Op 23 februari 2018 hebben bijna dertig bedrijven en organisaties waaronder Zwijndrecht hun handtekening gezet onder de Samenwerkingsovereenkomst Drechtsteden 2050 Energieneutraal. De deelnemers hebben een gezamenlijke aanpak ontwikkeld om te komen tot een energieneutrale regio in 2050. De belangrijkste opdracht van de deelnemers is om ervoor te zorgen dat alle woningen en bedrijfsgebouwen in de regio in 2050 aardgasvrij zijn. De eerste stappen worden hiervoor al gezet met de uitrol van het warmtenet Drechtsteden. Maar ook energiebesparing door het beter isoleren van huizen en gebouwen en het duurzaam opwekken van energie (zonnepanelen, windmolens) staat op de agenda. Kijk op www.drechtstedenenergie.nl voor meer informatie. 

Meest gestelde vragen over wonen zonder aardgas - april 2021

Zorgvuldig en stap voor stap gaan we de komende jaren langzaam afscheid nemen van aardgas. We noemen dit de warmtetransitie. Elke inwoner en eigenaar van een gebouw krijgt hier op een gegeven moment mee te maken. Op de meeste plekken is isoleren de eerste stap. Hier vindt u de meest voorkomende vragen die inwoners van de Drechtsteden hebben gesteld bij het invullen van de enquête (november 2020). De vragen gaan over de volgende onderwerpen: 1. Waarom gaan we stoppen met aardgas? 2. Wat is een Transitievisie Warmte? 3. Alternatieven voor aardgas 4. Wonen zonder aardgas 5. Hoe zit het met kosten en financiering?