Dorpsraad Heerjansdam

Heerjansdam heeft een gekozen Dorpsraad, die bestaat uit 5 tot 7 inwoners.

Logo HJDEén keer in de 4 jaar zijn er verkiezingen. De Dorpsraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente over zaken die Heerjansdam aangaan. De Dorpsraad krijgt jaarlijks een leefbaarheidsbudget van de gemeente Zwijndrecht. De Dorpsraad beslist zelf aan welke initiatieven zij dit besteedt, als het maar ten goede komt aan de leefbaarheid in het dorp. Denk aan een feestavond voor het hele dorp, kinderactiviteiten, een AED of het herstel van een monument.

Wat doet de Dorpsraad?

De Dorpsraad vertegenwoordigt de inwoners van Heerjansdam en heeft namens hen contact met de gemeente. De Dorpsraad ontvangt graag signalen over wat er speelt in het dorp en ideeën van andere Heerjansdammers. Minimaal 6 keer per jaar organiseert de Dorpsraad contactmomenten met inwoners van Heerjansdam. Dat kan bijvoorbeeld zijn tijdens een spreekuur, bijeenkomst of een thema-avond. Zo weet de Dorpsraad goed wat er speelt en welke aandachtspunten er zijn op het gebied van leefbaarheid, veiligheid, cultuur en welzijn, of over het beheer en de inrichting van de openbare ruimte. Met elkaar werken we aan een mooi en prettig Heerjansdam.

Uitslag verkiezingen dorpsraad 15 maart 2023

Op woensdag 15 maart 2023 stemde Heerjansdam voor de nieuwe leden van de dorpsraad. Inwoners uit Heerjansdam konden tegelijkertijd met de Provinciale Staten en Waterschap verkiezingen hun stem uitbrengen. Uit 13 kandidaten hebben de inwoners zeven leden gekozen. De opkomst laat zien dat de betrokkenheid vanuit de inwoners van Heerjansdam hoog is. In totaal zijn er 1.788 geldige stemmen uitgebracht. Dit is 57,4 % van het totaal aantal kiesgerechtigden (3117). 
De gekozen leden voor de dorpsraad met tussen haakjes het aantal stemmen:
1. Mw. Marjolijn Hooijmeijer (357)
2. Mw. Ciska de Jong (271)
3. Dhr. René van der Burg (232)
4. Dhr. Jochem van Maanen (173)
5. Dhr. Sjaak Teuwissen (161)
6. Dhr. Bernard Wolters (147)
7. Mw. Monique Tieleman (127)

Download hier het proces-verbaal van de verkiezingsuitslag

Eind november heeft de gemeenteraad besloten om te blijven werken met een gekozen Dorpsraad Heerjansdam. Dit besluit is genomen na een enquête onder inwoners van Heerjansdam, waarbij de meerderheid stemde voor een gekozen Dorpsraad. Zie de uitkomsten van deze enquête. Vandaar dat er op 15 maart 2023 Dorpsraadverkiezingen waren (dat is tegelijk met de Provinciale Staten verkiezingen). De Dorpsraad functioneert volgens een verordening. In overleg met de huidige Dorpsraad is de verordening aangepast, zodat deze beter aansluit op de huidige samenleving. Begin januari is er in Heerjansdam huis-aan-huis een brief bezorgd met informatie over de verkiezingen en de mogelijkheid om zich kandidaat te stellen. 

Download hier de verkiezingsfolder

Meer informatie

U kunt contact opnemen met de Dorpsraad via het e-mailadres: dorpsraadheerjansdam@zwijndrecht.nl of via telefoonnummer 14078 Of volg de Dorpsraad op Facebook.

Heerjansdam     Foto molen HJD